Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Kuluttajien luottobuumi
Baltiassa painottui Liettuaan

Baltiassa kotitalouksien taloudelliset sitoumukset lisääntyivät viime vuonna eniten Liettuassa. Viime vuoden lopussa liettualaisista kotitalouksista 22 prosentilla oli pankkilainaa, osamaksuvelkaa tai vastaavia sitoumuksia. Vuotta aikaisemmin laina- tai velkasuhteessa olevien talouksien osuus oli vain 13 prosenttia. Vastaava luottojen nopea lisäys tapahtui Latviassa vuonna 2002 ja Virossa jo vuonna 2001.

Virolaisen tutkimuslaitos Emorin pan-baltialaisen vertailun kärjessä oli nyt Latvia, jossa 34 prosentilla kotitalouksista oli taloudellisia sitoumuksia. Virossa vastaava osuus oli 28 prosenttia.
Lainanhoitokulut ovat kuitenkin suurimmat Virossa, jossa velkaantuneet kotitaloudet käyttävät keskimäärin noin 100 euroa kuukaudessa lyhennyksiin ja korkomenoihin. Latviassa yksityistaloudet maksavat noin 75 euroa kuukaudessa ja Liettuassa noin 50 euroa.

Emor tutki lainarahoituksen ohella myös kotitalouksien säästämisalttiutta. Tässä vertailussa kärkeen nousi Viro, jossa 55 prosentilla talouksista oli säästövaroja. Liettuassa säästävien osuus oli 36 prosenttia, kuten myös Latviassa.

Hyvän luotonsaantitilanteen ja matalan korkotason takia kotitaloudet aikovat Baltiassa rahoittaa hankintojaan tänäkin vuonna lainarahalla. Yleisimpinä kohteina ovat asunnot, autot, tietotekniikka, huonekalut sekä kodinkoneet.

Idänkaupan Vientipalvelut 1/2004

Tammikuun muut uurisotsikot


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.