Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Myös tuottavuus on huomioitava uusien
EU-maiden kilpailukykyvertailuissa

EU:n uusien jäsenmaiden vahvasta kilpailukyvystä on luotu uhkakuvia. Tässä on kuitenkin kiinnitetty huomiota yksipuolisesti niiden huomattavasti matalampiin kustannuksiin, erityisesti palkkakustannuksiin ja matalaan verotukseen.

Etlan tutkijaryhmän mukaan huomiotta on samalla jäänyt tuottavuuden taso, joka uusissa jäsenmaissa on vain murto-osa siitä mikä se on Suomessa ja muissa EU-15 -maissa. Tälle on kolme pääselitystä.

Uusien jäsenmaiden
pääomapanos yhä matala

Pääomapanos on vielä matala uusissa jäsenmaissa. Toiseksi niihin on siirretty sellaisia työvaltaisia tuotantovaiheita, joihin tyypillisesti liittyy matala tuottavuus.

Kolmanneksi niiden talouden transitiovaihe on sittenkin ollut vielä suhteellisen lyhyt, eikä tuottavuus tai tehokkuus ole ehtineet nousta niissä EU-maiden tasolle.

Etlan tuoreessa raportissa Suomen kustannuskilpailutilannetta ja suhteellista tuottavuutta verrataan pääasiassa Viroon. Johtopäätöksenä on se, ettei Suomen kilpailukyky ole niin heikko kuin voitaisiin päätellä pelkästään työvoimakustannusten tai palkkatasojen mukaan arvioiden.

Suomella etulyöntiasema
Viroon verrattuna

Kun tarkasteluun liitetään myös tuottavuuksien vertailu, näkyy Suomen selvä etulyöntiasema Viroon nähden. Verrattaessa pitemmällä aikajaksolla tuottavuuden ja palkkakustannusten kehitystä Virossa ja Suomessa, selviää varsin kiinteä yhteys niiden välillä koko kansantalouden tasolla. Suhteellinen tuottavuus on kylläkin noussut ripeästi Virossa, mutta se on samalla johtanut työvoimakustannusten nousuun suunnilleen samaa vauhtia.

Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että Suomen kilpailuasema olisi automaattisesti turvattu jatkossa, vaan tuottavuutta on nostettava määrätietoisesti, jotta kilpailussa menestytään.

On kuitenkin selvää, että toiminnoissa, joissa voidaan Virossa saavuttaa suomalainen tuottavuus ja yhdistää se paikalliseen kustannustasoon, saavutetaan edullinen kilpailutilanne.

Kehitys kasvattaa
kustannuspaineita myös Virossa

Tämä kehitys ei kuitenkaan voi pysyvästi hyödyntää kustannuseroja, vaan se tulee aikaa myöten nostamaan hyvinkin nopeasti Viron palkka- ja kustannustasoa. Toisaalta työvaltaisia toimintoja, joita on mahdotonta tuottaa Suomen kustannustasolla, siirretään edelleen edullisemman kustannustason maihin.

Tutkijat muistuttavat myös, että palkat ovat vain osa, vaikkakin pääosa työvoimakustannuksista. Välilliset työvoimakustannukset ovat 32 prosenttia palkoista ja arvonlisäverot ja muut välilliset verot ovat 36,5 prosenttia palkkoihin suhteutettuina Virossa.

Ne ovat siis suhteellisen suuria. Matalat tuloverot, jotka ovat 20 prosenttia palkoista korjaavat kuitenkin tilannetta Viron eduksi. Kokonaisuudessaan työhön kohdistuva verokiila on Virossa 67 prosenttia työvoimakustannuksista. Suomessa tämä on 85 prosenttia.

EU:n laajenemisen vaikutuksia suomalaisten yritysten strategioihin selvittivät Etlassa Kari Alho, Ville Kaitila ja Markku Kotilainen.

Idänkaupan Vientipalvelut 1/2004

Tammikuun muut uurisotsikot


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.