Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Rupla vahvistui tuntuvasti
dollariin nähden vuonna 2003

Rupla vahvistui tuntuvasti dollariin nähden ja heikentyi euroon nähden viime vuoden aikana. Ruplan nimelliskurssi oli viime vuoden lopussa 29,45 ruplaa dollarilta, kun kurssi edellisen vuoden lopussa 31,78 ruplaa dollarilta. Rupla vahvistui nimellisesti vuoden aikana runsaat 7 prosenttia. Tällä tasolla rupla oli viimeksi vuoden 2001 syksyllä. Rupla vahvistui reaalisesti eli inflaatio huomioon ottaen vielä enemmän; joulukuun lopussa rupla oli reaalisesti 19 prosenttia vahvempi dollariin nähden kuin vuoden alussa.

Euroa vastaan rupla oli viime vuoden loppuun mennessä heikentynyt 11 prosenttia vuoden alun nimellisarvostaan, Reaalisesti ruplan arvo euroa vastaan ei muuttunut merkittävästi vuoden aikana, sillä ruplan nimellisen heikkeneminen vastasi suurin piirtein Venäjän ja euroalueen inflaatioiden eroa,
(BOFIT Viikkokatsaus 3 • 15.1.2004)

Idänkaupan Vientipalvelut 1/2004

Tammikuun muut uurisotsikot


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.