Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Kaliningrad on
mainettaan parempi

Kaliningradin aluetta pidetään suotta masentavana ”mustana aukkona”. Todellisuudessa Kaliningrad on kohtuullisen kehittynyt alue Venäjän mittapuiden mukaan sekä myös Latviaan ja Liettuaan verrattuna. Tähän päättyvät tutkijat I. Samson ja I. Eliseeva raportissaan ”The New Image of Kaliningrad Oblast”.

Kaliningradin kielteinen mielikuva perustuu tutkijoiden mukaan toisaalta Venäjän keskushallinnon harhaisiin tilastotietoihin ja toisaalta taloudellista tukea tavoittelevan alueen omiin kurjistumisväitteisiin.

Virallisten tilastojen mukaan Kaliningradin per capita bruttokansantuote on Venäjän kaikkien alueiden keskitasoa. Todellisuudessa paikallisen väestön elintaso on selvästi parempi, mikä näkyy muun muassa siinä, että alue on suhteellisessa lihankulutuksessa valtakunnallisessa vertailussa 14. sijalla ja moottoriajoneuvojen myynnissä peräti toinen.

Harmaa talous kukoistaa

Samson ja Eliseeva selittävät tilastojen ja todellisuuden välisiä eroja harmaan talouden poikkeuksellisen merkityksellä. Alueella vähintään puolet ansiotuloista on harmaasta taloudesta lähtöisin.

Kaliningradilaisten reaalinen elintaso onkin venäläisittäin korkea ja täysin vertailukelpoinen myös Latvian, Liettuan ja puolalaisten lähialueiden kanssa. Kaliningradin asukkaiden elintaso yltää noin 95 prosenttiin liettualaisten elintasosta.

Kaliningradilla on edullinen sijainti, mutta sen myönteiset vaikutukset tuntuvat vasta nyt alueen taloudessa. Kaliningrad toimittaa Venäjälle huomattavan määrän elintarviketeollisuuden puolijalosteita. Lihatuotteita menee niin paljon, että lihatuotantoa joudutaan täydentämään Puolasta ja Liettuasta tapahtuvalla tuonnilla.

Toinen vahva tuotantoalue on pienten ja keskisuurten huonekalutehtaiden valmistustoiminta, joka sekin tähtää Venäjän markkinoille.

Kaliningradin kehittynein tuotannon muoto on kuitenkin komponenttien valmistus autoteollisuudelle ja kodinkonevalmistajille. Tästä tuotannosta huomattava osa menee EU-markkinoille.

Talouskriisi
puri pahasti

Kaliningrad kärsi muuta Venäjää ankarammin vuoden 1998 talouskriisistä, mutta on toipunut nopeasti aktiivisen investointitoiminnan ansiosta. Investoinnit lisääntyivät 40 prosenttia vuonna 2000 ja 37 prosenttia vuonna 2001.

Monista myönteisistä merkeistä huolimatta Samson ja Eliseevakin pitävät Kaliningradin tulevaisuutta epävarmana. Erityisesti ulkomaisia investointeja on edistänyt Kaliningradin saama erikoistalousalueen status. Koko erityisaluejärjestely on kuitenkin joutumassa vaakalaudalle. Toisena uhkana on Venäjän mahdollinen WTO-jäsenyys, joka alentaisi ulkomaisten tavaroiden tuontitulleja.

Idänkaupan Vientipalvelut 1/2004

Tammikuun muut uurisotsikot


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.