Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Pekka Sutela:
Venäjä on jo markkinatalousmaa

Tohtori Pekka Sutelan jo ennakkoon mielenkiinnolla odotettu kirja Venäjän markkinataloudesta on ilmestynyt. Sutelan mukaan noin viidentoista vuoden vaellus on monien käänteiden jälkeen johtanut tilanteeseen, jossa Venäjää voi jo perustellusti pitää markkinatalousmaana.

Tästä eteenpäin Venäjä on entistä kiinnostavampi valtio sekä taloudellisesti että poliittisesti.

Venäjän valtaisat mittasuhteet ja taloudellinen potentiaali tekevät siitä varteenotettavan pelurin paitsi Euroopassa myös globaalissa taloudessa.

Pekka Sutela pitää maan siirtymävaihetta kiehtovana. Kehitystä on vienyt eteenpäin omaehtoinen talouspolitiikka samaan aikaan kun monet tuontitavarana tulleet kokeilut ovat epäonnistuneet.

Kaikkiaan kirja tarjoaa sekä teoreettisia lähtökohtia että käytännön näkökulmia Venäjän markkinatalouden nykytilaan ja kehitykseen.

Idänkaupan Vientipalvelut 1/2004

Tammikuun muut uurisotsikot


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.