Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Puola koetaan entistä
turvallisemmaksi investointikohteeksi

Markkinatutkimuslaitos IBnGR:n mukaan Puolan maariski laskee edelleen vuoden 2004 alkupuoliskolla. Kotimaista ja ulkomaista investointihalukkuutta vahvistaa eniten EU-jäsenyys, joka vaikuttaa toimintaoloihin sekä konkreettisesti että psykologisesti.

Lisäksi investointi-ilmapiiriä vahvistaa myös nopeutunut kehitys useilla talouselämän lohkoilla.

EU-jäsenyys ei kuitenkaan tule vaikuttamaan samaan tapaan kaikilla sektoreilla. Investointien kannalta entistäkin riskialttiimmiksi aloiksi tulevat esimerkiksi sokerintuotanto, kaivosteollisuus ja kipsin valmistus. Pienimmiksi investointiriskit tutkimuslaitos arvioi kapeilla niche-aloilla, yhtenä esimerkkinä kierrätyslaitokset.

Idänkaupan Vientipalvelut 1/2004

Tammikuun muut uurisotsikot


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.