Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Puola jätti käyttämättä suuren
osan viime vuoden EU-rahoista

Puola pystyi viime vuonna käyttämään vain noin kaksi kolmasosaa Euroopan union myöntämästä tukirahoituksesta, kertoo Rzeczpospolita-lehti. Puolan hallintokoneisto kykeni käytännössä aktivoimaan vain 650 miljoonaa euroa maalle myönnetyistä 917 miljoonan euron varoista. Ellei Puola pysty tänä vuonna kaksinkertaistamaan tukirahoituksen käyttöä, tulee siitä nettomaksaja EU:n kassaan.

Puolan suurin menetys tapahtui ympäristöhankkeiden kohdalla, sillä ISPA-varoista kanavoitiin käyttöön vain 50 miljoonaa euroa eli noin kymmenes osa tarjolla olleesta rahoituksesta. Lisäksi jäi käyttämättä kaksi miljoonaa euroa aikaisempaa, vuosilta 2000-2002 siirtynyttä ympäristörahaa.

Eniten EU-rahaa puolalaiset pystyivät aktivoimaan Phare-rahastosta, josta saatiin käyttöön 430 miljoonaa euroa. Sapard-rahoitusta voitiin puolestaan käyttää eri kohteisiin 170 miljoonan euron edestä.

Idänkaupan Vientipalvelut 1/2004

Tammikuun muut uurisotsikot


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.