Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Hyvä loppuvuosi hilasi Puolan
talouskasvun neljään prosenttiin

Puolan teollisuustuotanto ylsi joulukuussa peräti 13,9 prosentin vuosikasvuun. Edelliseen kuukauteen eli marraskuuhunkin verrattuna tuotannon lisäys oli 1,8 prosenttia.

Talousasiantuntijat pitävätkin nyt melko varmana, että Puolan vuoden 2003 talouskasvu tulee ylittämään neljän prosentin rajan. Joulukuuhun mennessä kasvuvauhti oli 3,6 prosenttia, mikä sekin oli finanssiministeriön alkuvuodesta esittämää ennustetta parempi tulos.

Puolan talouden elpymistä päättyneenä vuotena edesauttoi viennin myönteinen kehitys. EU-alueen heikossakin markkinatilanteessa puolalaisyritykset onnistuivat kasvattamaan vientitoimituksiaan. Vientinäkymiä pidetään Puolassa edelleenkin hyvinä aikanakin seuraavan puolivuotiskauden osalta. Vientituotteiden kilpailukyky koetaan riittäväksi, vaikka zloty hieman kallistuisikin euroon nähden.

Idänkaupan Vientipalvelut 1/2004

Tammikuun muut uurisotsikot


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.