Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Talouskasvu ylsi 6,6 prosenttiin vuonna 2003:
Ensimmäiset ennusteet lupaavat
Venäjälle 4-5 prosentin nousutahtia

Ensimmäisen virallinen tieto Venäjän viimevuotisesta talouskasvusta saatiin tammikuun puolivälissä, kun Saksan-vieraillulla ollut maatalousministeri Aleksei Gordejev kertoi bruttokansantuotteen kasvaneen 6,6 prosenttia ja teollisuustuotannon 6,7 prosenttia. Vuonna 2002 talouskasvu oli 4,3 prosenttia.

Uutistoimisto RIA Novostin mukaan ministeri kertoi ennakkotietona myös kokonaisinvestointien kasvaneen 11 prosenttia vuonna 2003. Edellisenä vuotena niiden kasvu jäi 2,6 prosenttiin. Gordejev nosti esiin myös sen. että Venäjällä työn tuottavuuden paraneminen ylitti monen vuoden jälkeen taas reaalipalkkojen kasvun.

Tyytyväisyytensä Venäjän viime vuoden talouskehitykseen ilmaisi myös Russian Development Center, joka totesi talouskasvun ylittäneen optimistisimmatkin alkuvuonna annetut ennusteet. Tutkimuslaitoksen mukaan talouskehityksen perustana oli kuitenkin ennakoitua korkeampi raakaöljyn maailmanmarkkinahinta. Talouskasvusta lähes puolet selittyykin Venäjän vientitulojen kasvulla, mihin vaikutti öljyn ohella myös muu raaka-ainetuotteiden vienti.

Vientitulojen kasvu vahvisti kokonaistaloutta ja nosti kansalaisten ansiotasoa yhdeksällä prosentilla.Tämä kasvatti sekä kotimaista kulutuskysyntää että investointikysyntää.

Venäjän duumalle tammikuun 16. päivä talouspoliittisen puheenvuoron pitänyt pääministeri Mihail Kasjanov ei vielä kommentoinut vuoden 2003 ennakkotietoja. Hän keskittyikin vakuuttamaan duuman jäseniä Venäjän haasteellisen kymmenen vuoden kasvutavoitteen realistisuudesta.

Pääministeri perusteli pitkän aikavälin tavoitteita viimeksi kuluneiden neljän vuoden hyvillä talousluvuilla. Kasjanov totesi kiinteiden investointien lisääntyneen tänä aika 35 prosentilla, työn tuottavuuden parantuneen 30 prosenttia ja tuotannon kasvaneen tuntuvasti monilla aloilla, jopa ongelmallisessa maataloudessa 20 prosenttia.

Pääministeri Kasjanov pahoitteli kuitenkin Venäjän talouselämän hidasta monipuolistumista ja nykyaikaistumista. Tehdasteollisuuden tuotannon arvo on kyllä hieman noussut, mutta sen osuus bruttokansantuotteesta on vasta 10 prosenttia. Kannustaviin esimerkkeihin kuuluu kuitenkin koneenrakennusteollisuus, jonka tuotannon arvo nousi viime vuonna 11 miljardiin dollariin.

Venäjän ensimmäisiä vuoden 2004 virallisia kasvuennusteita odoteltaessa kannattaa kertoa, että YK ennustaa Venäjälle alkuvuoden maailmantalousraportissaan noin viiden prosentin kasvua. YK:n ennakoi saman suuruista kasvua myös koko IVY-alueelle keskimäärin.

Kansainvälisiä pankkipiirejä edustava Institute of International Finance IIF on ensimmäisessä kasvuennusteessaan varovaisempi päätyen neljän prosentin kasvuodotukseen. Ennusteessa on jo oletettu öljyn maailmanmarkkinahintojen alentuminen. Muuten IIF on Venäjän suhteen varsin optimistinen ja odottaa esimerkiksi suorien ulkomaisten investointien nousevan viime vuoden 1,6 miljardista dollarista 2,6 miljardiin dollariin vuonna 2004.

Idänkaupan Vientipalvelut 1/2004

Tammikuun muut uurisotsikot


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.