Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

30.9.2010

Pietarissa muotoutuu markkinoita ulkoistamispalveluille

Yritysten Pietarissa toteuttamasta palveluiden ulkoistamisesta on tehty potentiaalikartoitus. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun Cematin selvityksessä ulkoistamista tarkasteltiin sekä palveluiden ostajien että palveluntarjoajien näkökulmasta.

Yrityshaastattelut osoittivat, että sekä palveluiden ostajien että palveluita tarjoavien näkemykset ovat yhdenmukaisia Pietarin markkinoiden kehittymättömyyden suhteen.Palveluiden ostajien näkökulmasta tämä ilmenee tarjonnan puutteina varsinkin erityisosaamista vaativien palveluiden osalta. Toisaalta kilpailun vähäisyys ja paikallisten yritysten tuottamien palveluiden ulkomaisia kilpailijoita heikompi laatu ja osaaminen on johtanut myyjän markkinoihin.

Laadukkaita palveluita on kyllä saatavilla, mutta niiden hinnat ovat usein niin kovat, että yritys ei saavuta ulkoistamisella toivottuja kustannussäästöjä. Vastaavasti kustannuksiltaan edullisempien palveluiden taso on niin matala, että yrityksen on varminta huolehti tehtävistä omassa organisaatiossaan.

Suomalaisten palveluyritysten kannalta Pietarin palvelumarkkinoiden kehittymättömyys merkitsee huomattavaa liiketoimintapotentiaalia. Etenkin Pietariin etabloituneet suomalaiset ja muut ulkomaiset yritykset muodostavat asiakaskunnan, joka houkuttaa palvelutoimintaan kaupungissa.

Venäläisyritykset eivät toistaiseksi ole riittävä kohderyhmä johtuen niiden tottumattomuudesta ulkoistettujen palveluiden käyttöön. Palveluiden myymistä julkiselle sektorille hankaloittaa taas päätöksenteon jäykkyys ja korruptoituneisuus, vaikka tarvetta palveluille voisi ollakin.

Idänkaupan Vientipalvelut 9.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-