Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

30.9.2010

Venäjä ja Norja sopivat pohjoisista merialueista

Venäjä ja Norja sopivat 40 vuotta kestäneen kiistansa Pohjoisen jäämeren ja Barentsin meren talousvyöhykkeistä ja manneralustan luonnonvaroista. Meri-alueiden hallinnasta ja käytöstä nyt solmittu sopimus sulkee ulos kaikki muut kuin venäläiset ja norjalaiset toimijat, joilla ei ole erikseen myönnettyä toimilupaa.

Sopimus estää mahdolliset riitaisuudet maiden välillä öljy- ja kaasuvarojen hyödyntämisessä ja muussa kaupallisessa toiminnassa, kuten kalastuksessa. Merialueiden taloudellisten resurssien jakamisesta syntynyt sopimus on saanut myönteisen vastaanoton Venäjällä. Venäjän energiaministeriö nimesi välittömästi norjalaisen Statoilin strategiseksi partnerikseen Barentsin merellä tapahtuvassa öljyn ja kaasun hyödyntämisessä

Idänkaupan Vientipalvelut 9.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-