Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

30.9.2010

Venäjän talous hidastui kesäkaudella

Venäjän talouden heikkoon kehitykseen kesällä vaikutti osaltaan kuumuus ja kuivuus. Yksityistä kulutusta heijastavan vähittäiskaupan kasvu taittui. Myynti supistui elokuussa toukokuun tasolle, kun sen kausitasoitettu kasvu oli vuoden alkupuoliskolla vielä nopeaa. Muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden myynti väheni kesän mittaan ja elintarvikkeidenkin myynti pieneni elokuussa.

Kesämyynnin taantumista ei estänyt se, että reaalipalkkojen nousu jatkui alkuvuoden hyvään tahtiin eikä myöskään eräiden elintarvikkeiden hamstraus loppukesällä hinnannousuhuhujen levitessä.

Investointien ja rakentamisen alkuvuoden ja kesän vaihteleva kehitys on antanut merkkejä talouden vähittäisestä elpymisestä. Investoinnit kasvoivat kesällä 6 % vuodentakaisesta, kun taas rakentaminen pysyi kesän 2009 tasolla.

Kotimaiselle tuotannolle kesä oli vaikea. Koko teollisuustuotanto oli hieman pienempi kuin loppukeväällä. Tammi-toukokuun reippaan kasvun jälkeen jalostavan teollisuuden kausitasoitettu tuotanto supistui kesällä muutaman prosentin. Sekä öljyn että kaasun tuotanto pysyivät lähes ennallaan. Myös maataloustuotanto supistui ja elokuun lopussa viljaa oli korjattu 30 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tuonti puolestaan kasvoi alkukesän tauon jälkeen elokuussa. Kesällä IVY-maiden ulkopuolelta tulevan tuonnin arvo oli kausitasoitettuna kolmanneksen suurempi kuin viime vuoden loppupuolella.

Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus: Seija Lainela

Idänkaupan Vientipalvelut 9.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-