Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

30.9.2010

Piikki yhä auki Ignalinan voimalan alasajossa

Liettua tarvitsee vielä noin miljardin euron lisärahoituksen Ignalinan ydinvoimalan kakkosreaktorin sulkemiseen, kertoo Lithuania Tribune -lehti. Voimalan vaiheittainen alasajo oli yksi keskeinen kysymys Liettuan EU-jäsesenyysneuvotteluissa. Sopimuksen mukaisesti EU on tukenut ydinvoimalan toiminnan lopettamista jo 1,42 miljoonalla eurolla. Liettua on on osallistunut kustannuksiin 180 miljoonalla eurolla.

Uuden ydinvoimalan rakentaminen Liettuaan baltialais-puolalaisena projektina on nyt pysähdyksissä. Liettuaa kiinnostaa enemmän sähkönsiirtojärjestelmän rakentaminen Ruotsiin, kantaverkkojen yhdistäminen Puolan kanssa sekä kaasuputken vetäminen Puolasta. Virolla taas viime aikojen painopisteenä on ollut integroituminen pohjoismaiseen kantaverkkoon ja sähköpörssiin. Viro tutkii alustavasti myös mahdollisuuksia oman ydinvoimalan rakentamiseen.

Liettuan ongelma on yhä mahdollisuuksien rajoissa olevan uuden ydinvoimalan sijoituspaikka. Ignalinan nykyinen voimala sijaitsee Visaginasin kaupungissa, joten Liettua on projektissa lähtenyt siitä, että myös uusi voimala rakennetaan sinne, koska siellä olisi erikoisalan ammattityövoimaa.

Ajatusmalli ei kuitenkaan näytä toimivan. Ignalinan jo irtisanotuista ja jatkossa vielä irtisanottavista työntekijöistä suurin osa on etnisiä venäläisiä, jotka hallitukselle tiukkoja vaatimuksia. Lisäksi he ajavat suhteiden tiivistämistä Venäjän kanssa ja lähestyvät suoraan Moskovaa.

Lithuania Tribunen mukaan paikalliset ovat jopa kääntyneet duuman puoleen ja pyytäneet saada Gazpromilta kaupungilleen suoria kaasutoimituksia Venäjän kotimarkkinahintaan.

Idänkaupan Vientipalvelut 9.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-