Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

30.9.2010

Ukraina Euroopan energiayhteisön jäseneksi

Ukraina liittyi syyskuun lopulla Euroopan energiayhteisön EEC:n jäseneksi. Sopimus allekirjoitettiin yhteisön ministerineuvoston kokouksessa Skopjessa Makedoniassa. Sopimuksen voimaan astuminen vaatii vielä Ukrainan parlamentin ratifioinnin, mutta Ukrainan johto uskoo asian käsittelyn etenevän joutuisasti.

Sopimuksen myötä Ukraina sitoutuu EU:n energialainsäädännön vaatimuksiin.

Tämä tarkoittaa, että maa luo energiamarkkinoilleen terveen ja läpinäkyvän rakenteen, joka parantaa energia-alan investointiympäristöä ja taloudellista pohjaa.

Ukraina jatkaa edelleen myös neuvotteluja kumppanuussopimuksesta EU:n kanssa. Neuvottelut ovat edenneet pitkälle ulkopolitiikkaan, oikeusjärjestelmään, kansalaisoikeuksia ja yleistä turvallisuutta koskevissa kysymyksissä. EU:n ja Ukrainan välisessä vapaakauppasopimuksessa on sen sijaan vielä paljon asiakohtia auki.

Euroopan komission taholta painotetaan kuitenkin, ettei kumppanuussopimuksen syntyminen vielä ennakoi tai vahvista Ukrainan pääsyä EU:n jäseneksi.

Idänkaupan Vientipalvelut 9.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-