Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

30.9.2010

Radikaali verouudistus stimuloimaan Ukrainan taloutta

Ukrainan radikaalisti uudistettu verolaki on menossa parlamentin käsiteltäväksi. Hallituksen tavoitteena on ollut uusia verotuskäytäntö tavalla, joka kannustaa sekä yksityisiä kansalaisia että etenkin yrityksiä.

Ennakkoon Euroopan yritysystävällisimmäksi kehuttu verolaki sisältää todellakin merkittäviä parannuksia yritystoiminnan kannalta. Toteutuessaan laki alentaisi yritysten voittoveron ensi vuonna nykyisestä 25 prosentista 19 prosenttiin ja vuonna 2016 vero olisi enää 16 prosenttia.

Kannustimena olisi lisäksi lakiuudistuksen jälkeen perustettujen yritysten ja kaikkien pienyritysten nollaverokanta viideksi vuodeksi. Lisäksi voittoverosta vapautettuja olisivat kymmenen vuoden ajaksi kevyen kevyen teollisuuden yritykset, laivanrakennusteollisuus, ilmailuteollisuus sekä hotelliyritykset.

Verouudistukseen liittyen Ukrainan hallitus pitää mahdollisena myös arvonlisäveron asteittaista alentamista, jolloin vero laskisi nykyisestä 20 prosentista 17 prosenttiin vuonna 2014.

Myös verohallintoa tullaan kehittämään. Uudessa verolaissa määritetään tarkoin veroviranomaisten valtuudet, fiskaalinen valvonta sekä tarkastusmenettely. Verotarkastusten valvonnassa pyritään siihen, että tarkastuksista tehdään pikemminkin poikkeus kuin pääsääntö.

Idänkaupan Vientipalvelut 9.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-