Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

30.9.2010

BOFIT: Venäjän talous on palannut kasvu-uralle

Poikkeuksellisen syvän taantuman jälkeen Venäjän talous on päässyt uuteen nousuun, todetaan Suomen Pankin Bofit-tutkimuslaitoksen vastajulkaistussa vuosien 2010-2012 Venäjä-ennusteessa.

Bofitin ekonomistit odottavat Venäjän talouskasvun säilyvän ennustejaksolla aiemmin viime talvena antamansa ennusteen mukaisena eli varsin ripeänä, joskin kuluvan vuoden ennustetta on hieman laskettu.

Ennusteessa myös Venäjän tuonnin kasvun odotetaan olevan nopeaa. Talouden ja sitä seuraavan tuonnin kasvuvauhdin ennakoidaan tosin hieman hidastuvan ennustejakson aikana, mutta talouden kasvun odotetaan pysyvän vajaassa viidessä prosentissa jakson loppupuolelle saakka ja tuonnin kasvun pysyttelevän yli 10 prosentissa.

Kasvu ei siten olisi niin nopeaa kuin taantumaa edeltäneellä pitkällä kasvukaudella vuosina 2000-2008. Bofitin ekonomistit ennakoivat kuitenkin Venäjän bruttokansantuotteen nousevan taantumaa edeltäneelle tasolleen ensi vuoden keskivaiheilla. Koko vuoden 2011 kasvuluvuksi arvioidaan noin kuusi prosenttia.

Yksityisestä
kulutuksesta vauhtia

Bofit ennustaa Venäjän talouden kasvun jatkuvan pitkälti kulutusvetoisena, sillä yksityinen kulutus edustaa noin puolta maan bruttokansantuotteesta. Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla sekä reaalipalkat että etenkin eläkkeet ovat nousseet. Työttömyys on supistunut ja kuluttajien luottamusta kuvaavat indikaattorit lähestyvät jo taantumaa edeltäneitä tasoja.

Reaalipalkkojen nousun odotetaan jatkuvan ripeähkönä ja samoin odotetaan valtion pitävän kiinni kaavaillusta eläkkeiden sitomisesta yleiseen palkkakehitykseen.

Kuten Bofitin viime talven ennusteessakin investointien kasvun uskotaan käynnistyvän kulutuskysyntää hitaammin muun muassa sen vuoksi, että yrityksillä on enemmän vapaata kapasiteettia kuin ennen taantumaa. Investointien ennakoidaan piristyvän kuluvan vuoden lopulla, mutta niiden nopeamman kasvun uskotaan lähtevän liikkeelle vasta ensi vuonna.

Tuontikysyntä
jatkuu vahvana

Venäjällä tuonnin arvo kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla alustavien tietojen yli 20 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Nyt tuonnin kasvun ennakoidaan hieman hidastuvan loppuvuonna ja edelleen seuraavina vuosina, mutta jatkuvan kuitenkin yli 10 prosentin tahtiin kulutuskysynnän kasvun ja ensi vuodesta alkaen myös investointien elpymisen takia. Taantumaa edeltävälle tasolleen tuonnin arvioidaan yltävän vuonna 2012.

Tuonnin kasvu on heijastunut myös suomalaisiin vientiyrityksiin. Kuluvan vuoden aikana muun muassa kemianteollisuuden tuotteiden, elintarvikkeiden sekä paperi- ja kartonkituotteiden viennin kasvu on ollut voimakasta. Suurin vientituoteryhmämme Venäjälle on kuitenkin edelleen koneet ja laitteet, joista merkittävä osa on jälleenvientituotteita. Koneiden ja laitteiden oma vienti sen sijaan supistui kesän alkuun saakka, mutta osoitti ensimmäisiä nousun merkkejä alkukesällä.

Idänkaupan Vientipalvelut 9.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-