Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

17.9.2007

Venäjän rautatiet käynnistää uudistusohjelman

Venäjän valtiollinen rautatieyhtiö on laatinut 506 miljardin dollarin arvoisen investointisuunnitelman raitatieinfrastruktuurin ja rautatieliikenteen kehittämiseksi. Venäjän hallitus siirsi kuitenkin asian käsittelyn marraskuulle saadakseen tarkemman toimintasuunnitelman asiasta.

Rautateiden vuoteen 2030 ulottuva uudistusohjelma on kunnianhimoinen, sillä yksinomaan uusia rataosuuksia on tarkoitus rakentaa noin 20 000 kilometriä.

Tästä pääosa toteutetaan Kaukoidässä, Uralin itäisissä osissa sekä Siperiassa. Kuljetusministeriön tähtäimessä on rautateiden kauttakulkuliikenteen kolminkertaistuminen ohjelmakauden loppuun mennessä. Rataverkon kehittämisen ohella tavoitteena on myös kuljetusten nopeuttaminen. Suunnitelmissa on, että rahtijunien liikennöintinopeus paranisi 17 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, jolloin keskinopeus nousisi 72 kilometriin tunnissa.

Venäjän rautateiden rahtiliikenteelle haetaan kilpailukykyä myös kuljetustariffien muutoksilla. Tavoitteena on hintojen osittainen vapauttaminen, mikä tarkoittaa säännöstelyn loppumista muun kuin infrastruktuurin käyttöön perustuvan maksuosuuden osalta.

Raitatieyhtiö on myös valmis alentamaan matkustajaliikenteen maksuja tukeakseen osaltaan työvoiman liikkuvuutta. Tarkoituksena tukea työvoiman saantia syrjäisillä, mutta tärkeillä teollisuuspaikkakunnilla.

Idänkaupan Vientipalvelut 9.2007. Sisältö.

Acrobat versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.