Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

17.9.2007

Puolan pysynee kasvu-urallaan

Ekonomistien mukaan Puolan talous on saavuttanut kypsän kehitysvaiheen. Yrityssektorilla todetaan kysyntätilanne hyväksi sekä kotimaassa että ulkomailla. Teollisuudessa yritysten tuotantokapasiteetti onkin jo lähes täydessä käytössä.

Talouden myönteinen kehitys näkyy myös investoinneissa. Viime vuonna kaikkien Puolassa toimivien yritysten yhteenlasketut investoinnit nousivat yli 26 miljardiin euroon. Tässä suorien ulkomaisten investointien osuus oli 11 miljardia euroa.

Puola kiinnostaakin nyt suuresti ulkomaisia yrityksiä ja sijoittajia. Ernst & Youngin kesällä julkaisemassa European Attractiveness Survey -raportissa yritysjohtajat nimesivät Puolan seitsemänneksi houkuttelevimmaksi sijoittumiskohteeksi koko maailmassa. Keski- ja Itä-Euroopan maiden joukossa Puola oli ylivoimaisesti suosituin.

Kaikki johtavat kansainväliset finanssialan organisaatiot ovat yhtä mieltä siitä, että Puolan talouskasvu jatkuu hyvänä koko tämän vuoden ja myös ensi vuoden ajan.

Maailmanpankki yhtyy kuuden prosentin kasvua ennakoivaan konsensusennusteeseen. Se uskoo, että itäisellä EU-alueella talouksien kasvu hidastuu, mutta poikkeuksina ovat Puola sekä myös Slovakia ja Romania.

Inflaatio, työvoimapula ja
velkaantuminen vaarana

Puolalla on kuitenkin omat uhkatekijänsä, jotka ovat osin samoja kuin alueen muissakin maissa. Korkean inflaation vaara on olemassa, alakohtainen työvoimapula on jo tosiasia ja kansalaiset velkaantuvat nopeaan tahtiin. Puolan kaipaamista uudistuksista kiireisin on pankin mielestä työmarkkinoiden reformi.

OECD arvioi Puolan tilanteen vielä optimistisemmin. Järjestö ennustaa Puolan yltävän tänä vuonna 6,7 prosentin kasvuun, jota parempaan tulokseen EU:n täisellä alueella pääsee vain Slovakia. Ensi vuonna kehitys hidastuu ja OECD ennustaa tässä vaiheessa kasvun jäävän 5,6 prosenttiin.

Myös OECD muistuttaa inflaation vaaroista. Voimakas kotimainen kulutuskysyntä, työttömyyden lasku ja lisääntyvät työvoimakustannukset ruokkivat inflaatiota ja johtavat korkotason nousuun.

EU:n komissio on omasta puolestaan samoilla linjoilla. Se ennakoi Puolan talouden kasvavan tänä vuonna 6,1 prosenttia ja odottaa yhtälailla kasvun jonkin verran hidastuvan vuonna 2008. Ensi vuoden ennusteeksi se esittää 5,5 prosentin kasvua.

Talouskehitysarvionsa on esittänyt myös IMF. Se on muita tahoja hieman varovaisempi ja tyytyy kuluvan vuoden osalta 5,8 prosentin kasvuennusteeseen. Ensi vuotta koskevana arviona sillä on 5,0 prosenttia.

Merrill Lynch on erikseen arvioinut EU-tukien vaikutusta Puolan talouskehitykseen. Investointipankin mukaan Puola voisi vielä lisätä talouskasvuunsa pari prosenttiyksikköä, mikäli hallitus talouspolitiikallaan parantaisi tarjolla olevien tukien hyödyntämisastetta. Puola odottaa saavansa EU:n rakennerahastoilta yhteensä 60 miljardin euron tuet vuosina 2007-2013.

Idänkaupan Vientipalvelut 9.2007. Sisältö.

Acrobat versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.