Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

17.9.2007

EU15-maat yltävät vanhojen EU-maiden nykyiseen elintasoon vasta vuonna 2028

Yli vuosikymmenen ajan suurin osa itäisen Euroopan maista on kasvattanut talouttaan nopeammin kuin vauraammat EU15-maat. Nämä maat saavuttavatkin vanhojen EU-maiden nykyisen elintason vuonna 2028, todetaan Etlan Sampo Pankille ja Danske Capitalille tekemässä tutkimuksessa.

Tällä hetkellä vaurain itäisen Euroopan maa on Slovenia, jossa tulotaso, mitattuna ostovoimakorjatulla bruttokasantuotteella per henkilö, on 77 prosenttia EU15-maiden keskiarvosta. Slovenia ohittaa Tshekin kera jo Portugalin tässä vertailussa.

Köyhin maa on puolestaan Georgia, jossa tulotaso edustaa vain 13 prosenttia vanhojen EU-maiden nykyisestä tasosta.

EME–maiden tulotaso, % EU15–maiden
keskimääräisestä tulotasosta
(mitattuna BKT per henkilö, ostovoimakorjattuna)

Bruttokansantuote kasvaa
lähes neljän prosentin vuosivauhtia

Vaikka itäisen Euroopan maiden ja EU15-maiden väestömäärät ovat lähellä toisiaan, on kehittyvien talouksien yhteenlaskettu bruttokansantuote vain 37 prosenttia vanhojen EU-maiden bruttokansantuotteesta. Tämä ero tulee Etlan tutkimuksen mukaan tasaantumaan seuraavina vuosikymmeninä. EU15-maiden talouksien oletetaan kasvavan keskimäärin 1,9 prosenttia vuodessa kaudella 2006-2050, kun kasvu itäisen Euroopan maissa on selvästi kovempi eli 3,7 prosenttia.

Niinpä vuoteen 2050 mennessä kehittyvien talouksien yhteenlasketun bruttokansantuotteen ennakoidaan nousevan 81 prosenttiin EU15-alueen bruttokansantuotteesta. Tulotaso lähestyy vanhojen EU-maiden keskiarvoa vielä nopeammin. Kun itäisen Euroopan maiden tulotaso jää nyt 36 prosenttiin EU15-maiden keskitasosta, nousee se tutkimuksen mukaan 87 prosenttiin.

Viro kulkee
talouskehityksen kärjessä

Etlan mukaan Liettua, Viro, Unkari, Slovenia, Venäjä ja Latvia yltävät 90 prosenttiin EU15-maiden tulotasosta vuoteen 2050 mennessä.

Näistä Viron odotetaan rikkovan tämän rajan jo aikaisemmin, vuonna 2033.

Toisessa ääripäässä ovat itäisen Euroopan köyhimmät maat; Bosnia-Hertzegovina, Albania, Armenia ja Georgia. Ne jäävät tarkastelukauden lopulla 80 prosenttia EU-tason alapuolelle.

Kohdemaista erityisesti Venäjällä, Kazakstanissa ja Azerbaidzanissa energia merkitys talouskasvulle on suuri. Energian maailmanmarkkinoilla on siten tuntuva vaikutus maiden tulevaan talouskasvuun.

Lisäksi estimaatit öljyvarannoista viittaavat maiden öljyvarannot kuluvat pitkälti loppuun ennen vuotta 2050. Energiariippuvuus voi johtaa valuuttakurssien liialliseen vahvistumiseen, mikä puolestaan heikentää teollisuustuotannon kansainvälistä kilpailukykyä.

Idänkaupan Vientipalvelut 9.2007. Sisältö.

Acrobat versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.