Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
14.9.2006

Venäjän talouskasvu nopeutui

Venäjän bruttokansantuote kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6,3 prosenttia ja tammi-elokuussa 6,7 prosenttia. Heinä-elokuussa talouskasvu ylitti jo seitsemän prosentin rajan, ilmoittaa keskustilastovirasto.

Talousministeriö arvioi syyskuussa, että Venäjän koko vuoden talouskasvuksi tulee 6,5 prosenttia. Kasvuprosentti vastaisi näin ollen viime vuoden tulosta, jolloin bruttokansantuotteen kasvu oli 6,4 prosenttia. Vuonna 2004 kasvu oli 7,1 prosenttia.

Vaikka kahdeksan ensimmäisen kuukauden kasvutahti vastaa tarkoin talousministeriön vuoden alussa asettamaa tavoitetta, ei ministeriössä olla tyytyväisiä kasvun perusteisiin. Tehdasteollisuuden tuotannon kasvu on tänä vuonna jäänyt jälkeen talouskasvun vauhdista ja ansiotason nousu on puolestaan ylittänyt työn tuottavuuden kehityksen.

Toistaiseksi hyvä talouskasvu onkin lähinnä kasvavan raaka-aineviennin, kuluttajien ostovoiman vahvistumisen sekä kotitalouksien lisääntyvän lainanoton varassa.

Venäjän suotuisan talouskehityksen toisena avaintekijänä on inflaatio pysyminen tavoitehaarukan sisällä. Talousministeriö pitää edelleen kiinni ennusteestaan, jonka mukaan Venäjän vuosi-inflaatio ei ylittäisi 9,0 prosenttia 2006.


Idänkaupan Vientipalvelut 9.2006. Sisältö

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.