Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
14.9.2006

Puolan talouskasvu etenee hallitusti

Puola on päässyt kovimpaan talouskasvuun sitten EU-jäsenyyttä edeltäneet kuukaudet. Tällä kertaa kysymyksessä on kuitenkin reaalitaloudellinen kasvu, kun kasvupyrähdys keväällä 2004 johtui lähinnä spekulatiivisesta kulutuskysynnästä.

Tilastoviraston mukaan Puolan bruttokansantuote kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 5,2 prosenttia ja toisella neljänneksellä 5,5 prosenttia. Kaikki makrotalouden avaintekijät huomioiden finanssiministeriö ennustaa nyt maan pääsevän tänä vuonna 5,5 prosentin talouskasvuun.

Tuotantotoiminta kehittyi alkuvuonna suotuisesti ja kesäkuussa teollisuustuotanto kasvoi vuositasolla 12,2 prosenttia, rakennusala 15,7 prosenttia ja vähittäiskauppa 10,5 prosenttia. Tammi-kesäkuussa bruttokansantuotteen kasvua kiihdytti kuitenkin kotimaisten kiinteiden investointien buumin kaltainen 14.4 prosentin lisäys. Kasvun varsinaisena moottorina oli silti edelleen kotimainen kulutuskysyntä, joka nousi 4,9 prosenttia eli hieman ennakoitua vähemmän. Talouden toisena kulmakivenä oli yhä vienti, joka veti huhti-kesäkuussa 13 prosenttia edellisvuotista paremmin.

Ekonomistit iloitsevat tällä hetkellä nimenomaan investointien lisääntymisestä, koska se aiheuttaa vähemmän inflaatiopaineita kuin kulutuskysynnän kasvu.

Puolan rahapoliittinen neuvosto (RPP) päättikin elokuun lopulla pidetyssä istunnossaan säilyttää peruskoron entisellään eli neljässä prosentissa, koska inflaatio oli pysynyt hallituksen asettaman tavoitehaarukan alatasolla.

Puolan talousasiantuntijat ovat nyt melko yhtä mieltä siitä, että maan talouskasvu on edennyt kypsään, tasaisen kehityksen vaiheeseen.


Idänkaupan Vientipalvelut 9.2006. Sisältö

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.