Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
14.9.2006

Puolan energiasektorin organisaatio uusiksi

Puolan talousministeriö aikoo uudelleen organisoida maan energiasektorin mahdollisimman nopeasti. Tarkoituksena on koota hajanainen, useista eri tyyppisistä ja kokoisista yhtiöistä koostuva energiasektori valtion suuren energiayhtiön Polska Grupa Energetycznan ympärille.

Puolassa energiasektori työllistää tällä hetkellä yli 100 000 henkilöä ja se tuottaa noin kolme prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Puolan sähkö- ja lämpövoimaloiden yhteenlaskettu kapasiteetti nousee 34 000 megawattiin ja vuotuinen tuotanto on 140 miljoonan megawattitunnin tasoa. Energian tuotanto perustuu suurelta osin kivihiileen, jonka osuus energianlähteistä on yli 80 prosenttia. Loput tuotannosta tapahtuu raskaalla öljyllä, luonnonkaasulla ja biomassalla.

The Warsaw Voice -lehden toimialaselvityksen mukaan Puolan energiantarve nousee lähes kaksinkertaiseksi vuoteen 2025 mennessä. Jos oletetaan, että parinkymmenen vuoden päästä puolet hiilivoimaloista on suljettu, joudutaan paikkaamaan noin 30 000 megawatin kapasiteettivaje uusilla voimaloilla.

Kivihiilen hallitseva rooli onkin ongelmallinen kysymys Puolan energiapolitiikassa. Puolan on omavarainen hiilen suhteen ja hiili on edullisin kaikista tarjolla olevista vaihtoehdoista. Lisäksi hiilen alkutuotanto työllistää vieläkin noin 200 000 työntekijää.

Talouslehti The Warsaw Voicen mukaan suuremassa mitassa hiiltä käyttäviä maita ovat Puolan ohella enää Kiina ja Etelä-Afrikka, jossa korkea käyttöaste on taloussaarron peruja.

Puola on toisaalta EU-jäsenyysneuvotteluissaan sitoutunut tuottamaan 7,5 prosenttia energiastaan uusiutuvista luonnonvaroista. Ellei maa kykene hoitamaan tätä velvoitettaan, joutuu se ostamaan vihreätä energiaa tai sen lähteitä muilta EU-mailta.

Tässä tilanteessa ydinvoima on noussut vakavaksi vaihtoehdoksi. Talousministeriön suunnitelmissa onkin jo ydinvoiman käyttöönotto vuosina 2021 tai 2022, jolloin uuden 3 000 megawattia tuottavan voimalan olisi määrä valmistua.


Idänkaupan Vientipalvelut 9.2006. Sisältö

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.