Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
14.9.2006

Talouden ylikuumentumisen uhkaa Latviassa ja Liettuassa

Latviassa kaksinumeroinen kasvutahti on tätä menoa johtamassa talouden ylikuumentumiseen. Maan taloudelliset resurssit ovat jo täydessä käytössä, inflaatio on korkealla ja vaihtotaseen vaje paisuu edelleen, todetaan Nordean Economic Outlook -katsauksessa.

Talouskasvu on kuitenkin rakenteellisesti terveellä pohjalla, koska Latvian vienti vetää yhä hyvin, eikä kulutuskysynnän vahvistuminen oleellisesti ylitä bruttokansantuotteen kasvua.

Latviassa inflaatio on vielä suurempi ongelma kuin Virossa. Nordean ennusteen mukaan kuluttajahinnat kallistuvat tänä vuonna 6,3 prosenttia. Inflaation takia Latvia on suosiolla luopunut tavoitteestaan liittyä Euroopan rahaliittoon vuonna 2008. Uusi aikataulutavoite on vielä päättämättä, mutta hanke saattaa siirtyä jopa vuoteen 2010.

Latvian talouskasvun odotetaan joka tapauksessa etenevän EU-maiden kärkitasolla. Nordea ennustaakin bruttokansantuotteen tämän vuotuiseksi kasvuksi 10,4 prosenttia. Talouden vetureista yksityisessä kulutuskysynnässä odotetaan 10,9 prosentin lisäystä ja viennissä 18,0 prosentin parannusta. Liettuassa pitkään jatkunut kova kasvuvauhti on hidastumassa. Ennusteen mukaan kasvu tasaantuisi tänä vuonna 7,8 prosenttiin, eli selvästi alemmaksi kuin Virossa ja etenkin Latviassa. Silti myös Liettuassa koetaan talouden ylikuumentumisen uhkaa.

Talouskehitys onkin varsin samankaltainen kuin Latviassa ja Virossakin. Talouden resurssit ovat lähes täydessä käytössä, tuotantokapasiteetin käyttöaste nousee ja työllisyystilanne kohenee.

Inflaatio on Liettuassa ollut naapurimaita alhaisempi ja Euroopan rahaliiton inflaatiokriteerien saavuttaminen oli alkuvuodesta varsin lähellä. Liittymisen alkuperäisenä tavoiteajankohtana ollut vuosi 2007 ei voi enää toteutua, mutta hallitus pyrkinee tavoitteeseen jo vuonna 2008. Liettuassa päästään kuitenkin tänä vuonna Baltian alhaisimpaan inflaatioon. Nordean ennusteen mukaan kuluttajahintojen kallistuminen jäisi 3,4 prosenttiin.

Yksityisen kulutuskysynnän kasvuksi pankin ekonomistit ennustavat 8,5 prosenttia ja julkisen sektorin kysynnän kasvuksi 5,0 prosenttia. Viennin kohdalla kasvuodotukset ovat selvästi alemmat kuin Latvian ja Viron tapauksessa, sillä ennusteessa tyydytään 14,0 prosentin lisäykseen.


Idänkaupan Vientipalvelut 9.2006. Sisältö

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.