Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
14.9.2006

Viron talouskasvua luodaan lainarahalla

Viron talouskehitystä luonnehditaan hyväksi Nordean vastailmestyneessä Economic Outlook -katsauksessa. Jo pitkään jatkunut talouskasvu jatkuu edelleen ja pankin ekonomistit ennustavat syyskuun tilanteessa talouskasvun yltävän 9,1 prosenttiin.

Huolimatta nopeasta ansiotason noususta ja EU-mittapuiden mukaan korkeasta inflaatiosta, Viron kilpailukyky on säilynyt hyvänä. Palkkojen nousua on kompensoinut työn tuottavuuden selvä parantuminen. Lisäksi palkkakustannukset ovat edelleen kilpailun kannalta alhaiset.

Viroon onkin yhä virrannut suoria ulkomaisia investointeja, jotka ovat puolestaan antaneet kasvulle pohjaa. Myös kotimainen investointitoiminta on ollut aktiivista.Nordean ekonomistien mukaan Virossa tehtyjen kiinteiden investointien kokonaissumma voisi kasvaa tänä vuonna lähes 15 prosenttia.

Osa investoinneista on kuitenkin vahvasti spekulatiivisia. Maahan on virrannut paljon rahaa muun muassa kuumilta kiinteistömarkkinoilta löytyviin sijoituskohteisiin.

Raportissa korostetaan tälläkin kertaa kotitalouksien ja myös yritysten lainanoton hurjaa kasvua. Yksityishenkilöiden ja yritysten yhteenlaskettu lainakanta on noussut jo niin korkealle, että se vastaa 80 prosenttia Viron bruttokansantuotteesta.

Juuri talouskasvun rahoittaminen lainarahalla ja inflaatio ovat Viron tämän hetken suurimpia riskejä. Inflaation nopeutuminen on vakava este Viron liittymiselle Euroopan rahaliittoon. Viron uutena aikataulutavoitteena EMU-jäsenyydelle on vuosi 2008. Ellei tämä toteudu on mahdollista, että osa ulkomaisista sijoittajista vetäytyy Virosta.

Nordean koko vuotta 2006 koskevat ennusteet ovat joka tapauksessa varsin myönteisiä, lukuunottamatta inflaatiota, jonka odotetaan nousevan 4,3 prosenttiin. Kulutuskysynnän odotetaan nousevan 9,4 prosenttia ja julkisen sektorin kysynnän 6,6 prosenttia. Kulutuskysyntään vaikuttaa osaltaan jatkuvasti parantunut työllisyystilanne. Nordeassa odotetaan nyt työttömyysasteen laskevan 6,6 prosenttiin, kun se viime vuonna oli keskimäärin 7.9 prosenttia.

Myös viennin osalta odotukset ovat hyvät. Sen koko vuoden kasvuennusteena on 17,6 prosenttia. Kokonaistalouden kannalta vähemmän suotuisaa on toisaalta se, että tuonnissa odotetaan lähes saman suuruista, 17,2 lisäystä.


Idänkaupan Vientipalvelut 9.2006. Sisältö

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.