Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

20.8.2007

Suomalaisyritykset hakevat vielä toimintatapoja Ukrainassa

Ukraina on viime aikoina noussut yhdeksi kiinnostavimmista uusista markkina-alueista Euroopassa ja entisen Neuvostoliiton alueella. Silti suomalaisyritysten aktiviteetti Ukrainassa on toistaiseksi melko vähäistä ja keskittyy lähinnä perinteiseen vientikauppaan. Tuotannollista toimintaa Ukrainassa harjoittaa vain kourallinen suomalaisyrityksiä, todetaan Helsingin kauppakorkeakoulun tuoreessa raportissa ”Ukraina suomalaisyritysten toimintaympäristönä”.

Vienti on todennäköisesti suomalaisten tärkein toimintamuoto jatkossakin, mutta myös muiden toimintatapojen kuten tytär- ja yhteisyritysten määrä lisääntynee, kunhan yritystemme kokemukset paikallisista markkinoista lisääntyvät.

Markkinapotentiaalin kasvun ohella suomalaisyritysten kiinnostusta paikallisen toiminnan aloittamiseen lisää tuotantokustannusten nousu Baltiassa.

Ukrainan palkka- ja muu kustannustaso on toistaiseksi vielä huomattavasti edullisempi kuin esimerkiksi Virossa, jossa yrityksillämme on paljon työvoimaintensiivistä tuotantoa.

Positiivisesta kehityksestä huolimatta Ukrainan taloutta ja yhteiskuntaa vaivaavat yhä siirtymätalouksille ominaiset ongelmat, kuten lainsäädännön epävakaus ja julkisen sektorin korruptio.

Ukrainalle on viime vuosina ollut tunnusomaista myös sisäpoliittisen tilanteen epävakaus sekä ulkopoliittiset suhteet Venäjään. Poliittisesta epävakaudesta huolimatta Ukraina on presidentti Viktor Jushtshenkon johdolla onnistunut integroitumaan maailmantalouteen. Uudistusten ansiosta Euroopan unioni myönsi maalle markkinatalousstatuksen vuonna 2005 ja Yhdysvallat vuonna 2006. Myös Ukrainan jäsenyysneuvottelut WTO:n kanssa ovat edenneet loppusuoralle.

Rakennustarvikkeet ja
kulutustavarat kärkituotteina

Makrotalouden indikaattorien valossa Ukrainan talous on hyvässä kasvussa, tutkijat vahvistavat. Kasvu on kuitenkin suuresti riippuvainen maailmantalouden kehityksestä ja tähän liittyen tärkeimmän vientituotteensa, metallien kansainvälisestähintakehityksestä. Ulkomaisten yritysten suorat investoinnit Ukrainaan ovat joka tapauksessa lisääntyneet tuntuvasti ja ainakin kotimaisen kulutuskysynnän kasvunäkymät vaikuttavat lupaavilta.

Suomalaisyritysten kannalta Ukrainan nykyiset liiketoimintamahdollisuudet perustuvat etenkin rakennustoiminnan vilkkauteen ja yleiseen ostovoiman kasvuun. Yksityisen kulutuksen kasvu on edistänyt etenkin elintarviketeollisuuden ja kulutuselektroniikan vientiä.

Paikalliseen tuotantoon eivät suomalaiset ole kuitenkaan enempiä panostaneet. Raportin laatijoiden mielestä Venäjän toimintaympäristössä kerätty kokemus voisi kuitenkin huomattavasti helpottaa Ukrainaan etabloitumista.

Yhteenvetona raportissa todetaan, että Ukraina on jo lähivuosina varteenotettava toimintojen sijoituspaikka niin asiantuntijapalveluille kuin fyysiselle tuotannollekin. Esimerkiksi elektroniikan kokoonpanoa voisi siirtää nykyisistä sijaintipaikoistaan Ukrainaan.

Ukraina-raportin laatineeseen tutkijaryhmään kuuluivat Päivi Karhunen, Olena Lesyk ja Kristo Ovaska.

Idänkaupan Vientipalvelut 8.2007. Sisältö.

Acrobat versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.