Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
15.8.2006

Taloudellinen nousu kasvattaa korruptiosummaa Venäjällä

Maailmanpankki on tutkinut kolmannen kerran entisissä kommunistimaissa vallitsevaa korruptiota. Selvää korruption vähentymistä tutkijat havaitsivat vain Bulgarian, Romanian ja Georgian kohdalla.

Selvityksen keskeisenä mittarina oli ”lahjusvero”, joka tarkoittaa yrityksen vuosittain viranomaisille maksamien lahjusten osuutta liikevaihdosta. Lahjontaa tarkasteltiin erikseen tullin, veroviranomaisten, tuomioistuinten ja julkisten hankintojen osalta. Yksityishenkilöiden maksamia lahjuksia ei tutkimuksessa käsitelty.

Venäjällä tutkimusnäytteeseen kuului 500 yritystä, joiden omistajia tai johtajia haastateltiin. Tulosten mukaan ”lahjusvero” oli viime vuoden tilanteessa 1,1 prosenttia liikevaihdosta, kun se edellisellä tutkimuskierroksella vuonna 2002 oli 1,4 prosenttia. Annettujen lahjusten absoluuttinen summa on kuitenkin kasvanut tuntuvasti kolmessa vuodessa. Raportissa arvioidaan, että yritysten liikevaihdon kasvun myötä lahjusten kokonaissumma on kasvanut noin 50 prosenttia ja olisi viime vuonna noussut noin 230 miljardiin ruplaan.

Maailmanpankki totesi tulliviranomaisten lahjonnan hieman vähentyneen ja toisaalta veroviranomaisille ja tuomareille maksettujen lahjusten jonkin verran lisääntyneen. Suurta lahjonnan kasvua ilmeni puolestaan lisenssianomusten ja julkisten hankintojen yhteydessä.

Tutkimuksessa haastatellut yrityselämän edustajat suhtautuivat edelleen melko tyynesti korruptioon. Joka viides haastateltu sanoi harjoittavansa säännöllisesti lahjontaa, mutta ei kokenut sitä minään erityisenä ongelmana liiketoiminnan kannalta. Samalla asenteissa oli myös tuntuvaa muutosta, sillä tällä tutkimuskierroksella 40 prosenttia vastanneista piti korruptiota selvänä ongelmana.

Maailmanpankin ”Anti-Corruption in Transition 3” -tutkimusta haastateltiin noin 10 000 yrityksen edustajia Euroopan entisissä kommunistimaissa. Tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 1999.


Idänkaupan Vientipalvelut. 8.2006. Talousuutisia - Sisältö

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.