Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
15.8.2006

SRV kehittämään Vaalimaan raja-aluetta

SRV-Yhtiöt on saanut hoitaakseen Vaalimaan alueen kokonaisvaltaisen kehittämisen. Virolahden kunta allekirjoitti hanketta koskevan yhteistyösopimuksen kesäkuun lopulla. Kunta päätyi ulkopuolisen kumppanin valintaan, koska sillä itsellään on rajalliset resurssit hoitaa raja-alueen kehitys- ja rakennushankkeita omana työnään.

Osapuolten tavoitteena on kehittää kunnan omistamasta 4,2 hehtaarin suuruisesta tontista kilpailukykyinen kaupan, matkailun, logistiikan ja teollisuuden alue. Tontti käsittää keskeiset alueet Vaalimaan rajanylityspaikan läheisyydessä. Aluetta varten luodaan liiketoimintakonsepti, joka ei pelkästään perustu ohittaviin liikennevirtoihin, vaan synnyttää itsessään kaupallista vetovoimaa.

Kunnan tavoitteena on kehittää Virolahden kilpailukykyä yritysten sijoittumispaikkana ja luoda alueelle uusia työpaikkoja. Vaalimaan rajanylitysalueella on jo nyt nähtävissä kaupallisten palveluiden, teollisuuden ja logistiikkatoiminnan kehittymistä. Paikallisesti toimivia yrityksiä ovat muun muassa Beweship, Teboil ja Rajamarket.

Virolahden kunnan tehtävänä on yhteistyöalueen kaavoitus ja kunnallistekniikan rakentaminen sekä maanhankinta. SRV-Yhtiöt tulee puolestaan toimimaan sopimusalueen kehittäjänä ja rakentajana sekä asiantuntijana suunnittelutehtävissä.

SRV-Yhtiöt markkinoi yksittäisiä rakennushankkeita sekä hankkii niille käyttäjät ja sijoittajat. SRV-Yhtiöt tai sen osoittama käyttäjä tai sijoittajataho ostaa kunnalta saamiinsa tonttivarauksiin perustuen kaavoitettuja tontteja. Lopuksi yhtiö ja käyttäjä tai sijoittaja laativat keskenään toimitilojen rakentamissopimuksen. Toimitilojen rakentaminen kuuluu sekin SRV-Yhtiöille.

SRV-Yhtiöt vastaa omien rakennushankkeidensa rahoituksen järjestämisestä. Se selvittää erilaiset rahoitusmahdollisuudet ja laatii rahoituksesta puitesopimuksen rahoittajan tai rahoittajien kanssa. Yhtiö laatii myös puitesopimuksen sijoittajan kanssa ehdoista, joilla tilantarvitsijat voivat sijoittua vuokralle.

Liikerakennusoikeutta on 14 000 kerrosneliömetriä

Yhteistyösopimuksen alue sijaitsee keskeisellä paikalla Vaalimaan raja-alueella. Tontilla on voimassa asemakaava, johon sille on merkitty 14 000 kerrosneliömetriä liikerakennusoikeutta. Tonttilla on kunnallistekniikka valmiina ja muun muassa pysäköintialueet on jo rakennettu. Yhteistyön ensimmäisessä vaiheessa osapuolten tavoitteena on löytää valmiiksi esirakennetulle tontille asiakas, jonka harjoittama toiminta soveltuu koko alueelle laadittuun maankäyttö- ja liiketoimintakonseptiin.

Toisessa vaiheessa osapuolet laativat koko sopimusalueen kattavan täsmennetyn Master Plan -suunnitelman. Kunnan ja SRV-Yhtiöiden välinen sopimus on voimassa vuoden 2008 loppuun, minkä jälkeen sitä voidaan jatkaa vuoden kerrallaan. Vaalimaa-hanketta SRV-Yhtiöissö hoitavat yhteyshenkilöinä Jouko Pöyhönen ja Tuomas Lindfors.

SRV-Yhtiöt on rakennushankkeiden kehittäjä ja yhteistoimintatoteuttaja sekä Suomen johtava projektiurakoitsija. Sillä on kehitys- ja rakennushankkeita myös Venäjällä, Virossa ja Latviassa. Esimerkiksi Pietarissa yhtiö toteuttaa parhaillaan suurta logistikka- ja kauppakeskushanketta.


Idänkaupan Vientipalvelut. 8.2006. Talousuutisia - Sisältö

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.