Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
15.8.2006

Ulkomaiset investoinnit nopeaan kasvuun Puolassa

Puolan hyvä talouskehitys on myös kiihdyttänyt suorien ulkomaisten investointien virtaa. Gdanskissa toimivan IBnGR-tutkimuslaitoksen mukaan suorat investoinnit kasvoivat huhti-kesäkuussa vuositasolla 10,8 prosenttia. Kaksinumeroiseen kasvuun päästiin Puolassa edellisen kerran vuonna 1998.

Tämän vuoden alkupuoliskolla suorat ulkomaiset investoinnit ovat keskittyneet suurelta osin eri puolilla maata sijaitseville 14 erityistalousalueelle. Puolan investointiviraston mukaan alueille tehtiin alkuvuonna yhteensä kolmen miljardin zlotyn suuruiset investoinnit, mikä merkitsi 300 prosentin lisäystä viimevuotiseen verrattuna.

Teolliset investointien tuotto moninkertainen länteen verrattuna

PricewaterhouseCoopers Polandin mukaan Puolaan tehtyjen teollisten investointien tuotto on tällä hetkellä moninkertainen Länsi-Eurooppaan verrattuna. Konsulttiyhtiö pitää tässä ratkaisevan tärkeänä tekijänä Puolassa toteutuvaa erinomaista kustannus-tuottavuus-suhdetta.

PWC:n laskelmien mukaan puolalaisen teollisuustyöntekijän tuottavuus on keskimäärin 50 prosenttia saksalaiseen työntekijään verrattuna, mutta toisaalta puolalaisen palkkakustannukset ovat vain noin 20 prosenttia Saksan tasosta.

Tärkeätä tässä vertailussa on myös se, että Puolassa tuottavuus paranee nopeassa tahdissa ja selvää kehitystä tapahtuu jopa vuositasolla.

Myös työvoimatilanne on Puolassa hyvä. Maassa on suhteellisesti paljon nuorta työvoimaa, joka on lisäksi saanut hyvän peruskoulutuksen. Ulkomaisia yrityksiä, kuten esimerkiksi palvelukeskuksen perustamista suunnittelevia kiinnostaa myös korkeakoulutettujen suuri osuus nuorten työikäisten keskuudessa.

Luonnollisesti myös Puolan EU-jäsenyys on keskeinen peruste investointipäätöksille. Jäsenyys on avannut kotimaisille ja ulkomaalaisomisteisille vientiyrityksille valtavat Euroopan markkinat.

EU-jäsenyys vaikuttaa myönteisesti myös siinä, että jäsenyysehtojen takia yrityksiä koskevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä on jouduttu uudistamaan unionin vaatimusten mukaisiksi.


Idänkaupan Vientipalvelut. 8.2006. Talousuutisia - Sisältö

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.