Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
15.6.2006

Tuuli Juurikkala:
Politiikka ja kaasu varjostavat Ukrainan talouskehitystä

(KTM Tuuli Juurikkala toimii Venäjän taloutta ja talouspolitiikkaa sekä Ukrainan taloutta seuraavana ekonomistina Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksessa (BOFIT). Kirjoitus on lyhennelmä hänen BOFIT:in Venäjän-tietoisku seminaarissa toukokuussa pitämästään esityksestä.)

Ukrainan talous kääntyi pitkän odotuksen jälkeen nousuun 2000-luvun alussa. Vuonna 2005 kasvu kuitenkin hidastui selvästi edellisvuoden ennätyslukemista maan päävientituotteiden maailmanmarkkinoilla tapahtuneiden muutosten ja poliittisen epävarmuuden seurauksena.

Tämän vuoden maaliskuun parlamenttivaalien jälkeen talouden toimijoiden suurimmat odotukset kohdistuivat muodostettavan hallituksen politiikan pitkäjänteisyyteen tai sen puutteeseen. Lyhyellä tähtäimellä uuden hallituksen haasteena on muun muassa tuontienergian hinnan nousun hallittu siirtäminen kuluttajahintoihin.

Pidemmällä tähtäimellä talouden rakenteiden uudistamisessa on vielä paljon tehtävää. Omia haasteitaan ovat energiatehokkuuden lisääminen, teollisuustuotannon kilpailukyvyn kehittäminen, investointien kääntäminen kasvuun sekä sosiaaliset uudistukset.

Talouden tilanne Ukrainassa voisi kuitenkin olla paljon huonompikin. Kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen kasvu- ja inflaatioluvut olivat odotettua paremmat. Tämä aiheutunee osaltaan siitä, että kaasun hinnankorotusta alettiin siirtää kuluttajahintoihin vasta toukokuun alussa, jolloin muun muassa sähkön hintaa nostettiin 25 prosenttia. Ukrainan inflaatiota tarkasteltaessa on kuitenkin aina hyvä huomioida, että kaksi kolmasosaa kuluttajahintaindeksistä koostuu ruuasta.

Kulutuskysyntä
ylläpitää kasvua

Ukrainan teollisuustuotanto kasvoi pitkälti yli 10 prosenttia vuosina 2003-2004. Viime vuonna kasvu hidastui kuitenkin kolmeen prosenttiin.Teollisuuden yleistä kehitystä selvästi parempaan kasvuun päästiin ainoastaan puu- ja puunjalostusteollisuudessa. Eniten laski hiili- ja öljynjalostusteollisuuden tuotanto.

Teollisuuden bruttokansantuoteosuus on vajaa 30 prosenttia ja maatalouden reilut 10 prosenttia, eli samansuuruinen kuin tukku- ja vähittäiskaupankin osuus. Ukrainan talouskasvun odotetaan nyt jatkuvan viime vuoden tapaan varsin kulutusvetoisena. Kansalaisten käytettävissä olevat tulot kasvoivat viime ja toissa vuonna noin 20 prosenttia. Tämän vuoden tammi- helmikuussakin kasvu jatkui yli 20 prosentin tahtiin. Tästä syystä Ukrainan vähittäiskauppa kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 26,5 prosenttia. Ukraina onkin kansainvälisten arvioiden mukaan noussut maailman houkuttelevimpien sijoituskohteiden joukkoon kaupan alalla.

Kotimainen kulutuskysyntä ei kuitenkaan yksin jaksa kannatella Ukrainan talouden kasvua. Maan talousministeriön helmikuussa julkistaman, usean eri asiantuntijaorganisaation arvioon perustuvan konsensusennusteen mukaan bruttokansantuotteen kasvu jäisi tänä vuonna noin kolmeen prosenttiin. Valtion budjetti perustuu kuitenkin positiiviseen seitsemän prosentin kasvuennusteeseen.

Investoinnit jäänevät
mataliksi vuonna 2006

Mitä sitten pitäisi tapahtua, että talouskasvu nousisi lähemmäs vuosikymmenen alun huippulukemia? Vaikka lähtötaso on matala, kymmenen prosentin tai sitä suurempia kasvulukemia ei todennäköisesti enää saavuteta ilman merkittäviä rakenteellisia uudistuksia.

Tarvittavien uudistusten lista on pitkä. Energiasektori pitää uudistaa ja samalla teollisuuden energiatehokkuutta on lisättävä. Investointeja on niitäkin saatava lisää esimerkiksi päästämällä ulkomaista pääomaa vapaammin maahan. Kauppaa onpuolestaan vapautettava, jolloin kotimainen
teollisuus joutuu tehostamaan toimintojaan kohdatessaan kansainvälisen kilpailun.

Asiantuntijoiden mukaan Ukrainan uudistustarpeita kohdistuu myös verotukseen, oikeuslaitokseen ja laajemmaltikin koko julkiseen hallintoon. Investointien kannalta olisi olennaista saada varmuus, ettei uusi hallitus puutu aikaisempiin yksityistämisiin ainakaan laajemmin.

WTO-jäsenyydellä voi olla tuntuvia elvytysvaikutuksia Ukrainassa tarvitaan pitkän tähtäimen suunnitelmia ja niihin kykenevä hallitus. Maaliskuun parlamenttivaaleissa ei kuitenkaan kilpailtu ensisijaisesti ohjelmilla.

Vaalit olivat joka tapauksessa rehelliset ja demokraattiset. Oranssivallankumouksen jälkeinen henkinen avautuminen maailmalle näyttää nyt jokseenkin pysyvältä. Ukrainan jäsenyys maailmankauppajärjestö WTO:ssa on todennäköinen jo tänä vuonna. Jäljellä on kuitenkin avoimia neuvottelukohtia ja se, että oma parlamentti hyväksyy tarvittavat lakimuutokset. WTO-jäsenyys ja myöhemmin mahdolliset kauppaneuvottelut EU:n kanssa tarjoavat parhaimmillaan ulkoisia ankkureita, joihin uudistusohjelmia voi osaltaan perustaa. Kauppajärjestön jäsenyys voi joidenkin arvioiden mukaan tuoda yli kahden prosentin positiivisen shokin bruttokansantuotteen kasvuun.

WTO-jäsenyysneuvottelujen jälkeen on periaatteessa mahdollista, että EU:n ja Ukrainan välille aletaan laatia jonkinlaista vapaakauppasopimusta. Yhteisen talousalueen muodostaminen Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin kanssa on sitävastoin hidas prosessi eikä näytä todennäköiseltä, että Ukrainan taloussuhteet näiden maiden kanssa syvenisivät ainakaan ennen WTO-jäsenyyden toteutumista. Ukrainalla on kylläkin jo olemassa ratifioitu kahdenkeskinen vapaakauppasopimus Venäjän kanssa, mutta se ei käytännössä toimi kaikilta osin.

Ukraina voisi luonnonolojensa puolesta olla potentiaalinen maataloustuotteiden viejä. Tehokkaiden maatalouden tuotantoyksiköiden luomista vaikeuttaa kuitenkin se, että maanomistus on Ukrainassa pitkälti järjestämättä. Ukrainan mahdollisena uutena kilpailuetuna voidaan kauttakuljetusinfrastruktuurin lisäksi pitää hyvin koulutettua työvoimaa, jonka avulla maahan voidaan ehkä tulevaisuudessa saada korkean teknologian alihankintasopimuksia kansainvälisiltä yrityksiltä. Palkkatasokin on toistaiseksi vain puolet venäläisestä.

Idänkaupan Vientipalvelut 6.2006 (html) - SISÄLTÖ
Avaa Acrobat-versio

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.