Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
15.6.2006

Venäjän budjettopolitiikka myötäilee yhä talouskehityksen strategiaa

Presidentti Vladimir Putin on painottanut budjettipolitiikan olevan linjassa talouskehityksen strategisten tavoitteiden kanssa, vaikka inflaatio on yhä nopeaa. Vuoden 2005 ja kuluvan vuoden alun saavutuksiksi budjettipolitiikassa hän mainitsi muun muassa palkkojen, eläkkeiden ja stipendien reaalikasvun, kansallisten projektien aloittamisen, budjettiprosessin uudistukset ja ulkomaisen velan supistumisen.

Tavoitteena säilyy väestön elintason nostaminen, positiivisten rakennemuutosten aikaansaaminen, makrotalouden tasapainon tukeminen ja läpinäkyvyys.

Putin luetteli kymmenen keskeistä tehtävää, joiden toteuttaminen tukee näitä tavoitteita. Niitä ovat mm. muiden kuin korkomenojen mitoittaminen talouskasvun ja öljyn pitkän aikavälin hinnan mukaisesti, tulosperusteinen menopolitiikka, valtion omaisuuden hallinnoinnin ja hankintojen tehokkuuden parantaminen sekä valtion investointi-instituutioiden rahoituksen lisääminen. (Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus: Toimittaja Timo Harell. bofit@bof.fi)

Idänkaupan Vientipalvelut 6.2006 (html) - SISÄLTÖ
Avaa Acrobat-versio

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.