Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
15.6.2006

Pk-yritysten Venäjän-vienti lähes miljardi euroa

Pienten ja keskisuurten yritysten osuus Suomen koko Venäjän-viennistä oli viime vuonna 17 prosenttia, selviää Tullihallituksen vastavalmistuneesta maakatsauksesta. Pk-sektorin vienti oli kokonaisuudessaan 981 miljoonan euron suuruinen eli 12 prosenttia enemmän kuin vuonna 2004. Suomen kokonaisvienti Venäjälle oli viime vuonna 5,74 miljardia euroa, mikä merkitsi 32 prosentin vuosilisäystä. Venäjälle vientiä harjoittaneita pk-yrityksiä oli yli 3 000 ja niiden osuus kaikista itään vievistä yrityksistä oli vajaa 82 prosenttia. Pienistä ja keskisuurista Venäjä-viejistä 994 edusti teollisuutta ja 1 512 toimi tukku- tai vähittäiskaupassa.

Teollisuustoimintaa harjoittavien pk-yritysten yhteenlasketun Venäjän-viennin arvo oli 486 miljoonaa euroa. Koneiden ja laitteiden valmistus oli viennissä vahvimmin edustettuna. Tuotealan viennin arvo kohosi 148 miljoonaan euroon ollen 28 prosenttia enemmän kuin vuonna 2004. Toiseksi parhaaseen tulokseen päästiin kemiantuotteita valmistavien yritysten ryhmässä. Niiden vienti oli suuruudeltaan 88 miljoonaa euroa.

Metallien jalostusta harjoittavien pk-yritysten arvo oli 47 miljoonaa euroa. Tällä tuotealalla päästiin kuuden prosentin vuosikasvuun. Tukku- ja vähittäiskaupassa pienyritykset ylsivät yhdessä 395 miljoonan euron vientitulokseen. Tässä tapauksessa viennin vuosikasvussa päästiin 13 prosenttiin. Liike-elämän palvelujen toimialalla vientiä Venäjälle harjoittaneita yrityksiä oli 149 kappaletta. Ryhmä kasvatti vientiään peräti 42 prosentilla 54 miljoonaan euroon. Kuljetus-, varastointi- ja tietoliikennetoimintaa harjoittavien yritysten yhteenlaskettu vienti sitä vastoin supistui 25 miljoonaan euroon, mikä merkitsi 11 prosentin pudotusta vuoteen 2004 verrattuna.

'Näillä palvelualoilla toimivia yrityksiä oli yhteensä 230. PK-yritysten osuus Venäjältä tulleesta
tuonnista oli vain viisi prosenttia. Yritystyhmän tuonnin arvo jäi 318 miljoonaan euroon, mikä oli kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuonna 2004.

Idänkaupan Vientipalvelut 6.2006 (html) - SISÄLTÖ
Avaa Acrobat-versio

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.