Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
15.6.2006

Yrityksiin kohdistuvat rikokset yhä yleisiä Puolassa

Yrityksiin kohdistuvat rikokset eivät edelläänkään näytä vähentyvän Puolassa, todetaan Deloitten seurantaraportissa. Erityisen vakavana ongelmana ovat yritysten oman henkilöstön rikokset ja väärinkäytökset.

Deloitten mukaan oman henkilön yleisimpiä vilppejä ovat tarpeettomat hankinnat, työantajan varojen kavaltaminen sekä tietokonelaitteiden ja ohjelmistojen luvaton käyttö omiin tarkoituksiin.Tietotekniikan käytön yleistymisen myötä juuri liikesalaisuuksien vuotaminen on selvästi lisääntynyt.

Alttius väärinkäytöksiin vaihtelee kuitenkin selvästi yrityksen toimialan tai organisaation tehtävän mukaan. Selvityksessä todetaan, että eniten vilppiä esiintyy työyhteisöissä, jotka toimivat myynnissä ja logistiikkatehtävissä.

Näissä tehtävissä henkilöstöllä on tavallisista enemmän yrityksen ulkopuolisia kontakteja ja toisaalta niiden kautta kulkee jatkuvia rahavirtoja. Raportissa todetaan, että väärinkäytösten yleisyys ei tuota yrityksille pelkästään taloudellisia menetyksiä, vaan vaikutukset ovat paljon laajempia.

Vilpit vahingoittavat yrityksen mainetta myös sen oman organisaation ulkopuolelle, mikä heijastuu muun muassa asiakassuhteisiin. Yrityksiin niiden ulkopuolelta kohdistuvat väärinkäytökset ovat tänä vuonna jonkin verran vähentyneet, mutta ne ovat yhä vakavasti otettava riski.

Deloitten raportissa todetaan pahimmiksi ongelmiksi tarjouskilpailujen manipulointi, salaiset komissiot ja varsinaisten lahjusten vaatiminen. Tietotekniikan yleistymisen myötä yritysten tietoturvaan kohdistuu uusia paineita myös oman organisaation ulkopuolelta. Selvitykseen osallistuneet yritykset valittelivat hakkerointitapausten yleistymistä.

Idänkaupan Vientipalvelut 6.2006 (html) - SISÄLTÖ
Avaa Acrobat-versio

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.