Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
e-IVP.6-7.2006.pdf
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
15.6.2006

Puolan uskotaan päässeen pysyvälle kasvuralle

Puolan talous kehittyi odotettua paremmin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Bruttokansantuote kasvoi 5,2 prosenttia, mihin tahtiin Puolassa päästiin viimeksi vuoden 2004 toisella neljänneksellä. Nyt Puolan finanssiministeriö uskoo talouden pysyvään elpymiseen ja ennakoi koko kuluvalle vuodelle viiden prosentin kasvua.

Alkuvuoden talouskasvun veturina oli yllättäen kotimaisen kulutuskysynnän selvä vahvistuminen. Kulutuskysyntä lisääntyi tammi-maaliskuussa vuositasolla 5,1 prosenttia, kun koko kotimaisen kysynnän kasvu jäi 4,5 prosenttiin.

Viennillä ja investoinneilla oli selvästi pienempi vaikutus kokonaistalouden kasvuun. Investoinnit lisääntyivät kylläkin 7,4 prosenttia, mutta tavoitteena oli 10,5 prosentin nousu. Kotimaista kulutuskysyntää vahvisti ensimmäisellä neljänneksellä ansiotason kehitys ja siihen liittynyt reaalisen ostovoiman parantuminen. Samaan aikaan myös Puolan surkeassa työllisyystilanteessa tapahtui käännettä parempaan.

Myönteisiä signaaleja
kansainväliseltäkin taholta

Optimismi ei rajoitu Puolan talouspäättäjiin, vaan myönteisiä signaaleja on saatu myös arvovaltaisilta kansainvälisiltä tahoilta. Sekä IMF että OECD ovat kiirehtineet parantamaan aikaisempia ennusteitaan.

IMF:n mukaan Puola on nyt voimakkaassa suhdannevaiheessa, jota on edesauttanut EU-jäsenyyden tuoma hyöty. Valuuttarahasto odottaa nyt Puolan talouden kasvavan tänä vuonna 4,8 prosenttia, kun edellisessä ennusteessa tyydyttiin neljään prosenttiin. Lisäksi ensi vuodelle ennakoidaan tässä vaiheessa 4,5 prosentin bruttokansantuotteen lisäystä.

Työllisyys parantunut, ansiotaso noussut,
tuottavuus kasvanut...

IMF:n paremman ennusteen perusteina ovat työllisyyden parantuminen, ansiotason nousu, tuottavuuden kasvu sekä myönteisesti kehittyvä vienti. Rahaston mukaan jopa investointien kehitystä voi pitää ainakin tyydyttävänä. Se lisää plussana Puolan- arvioonsa vielä sen, että inflaatio on pysynyt eurooppalaisittainkin matalana.

OECD on puolestaan hieman varovaisempi tyytyen 4,4 prosentin kasvuennusteeseen. Korjaus oli kuitenkin tuntuva, sillä aikaisemmassa arviossa jäätiin 3,7 prosentin kasvukehitykseen. Myös OECD antoi samalla vuotta 2007 koskevan alustavan ennusteensa. Sen mukaan Puolan bruttokansantuote kasvaisi ensi

Idänkaupan Vientipalvelut 6.2006 (html) - SISÄLTÖ
Avaa Acrobat-versio

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.