Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

21.5.2007

Tuottajahintojen nousu hidastui Venäjällä

Maaliskuussa teollisuuden tuottajahinnat nousivat 6 % vuotta aiemmasta, Viime viime vuoden vuosimuutos oli yli 15 %. Tuottajahintojen nousua on pitkään vetänyt kaivannaistuotannon ja erityisesti energiatuotannon kustannusten nousu. Tuottajahinnat kaivannaisteollisuudessa kuitenkin laskivat 5 % edellisestä vuodesta. Lasku selittyy osittain viime vuoden vertailuajankohdan kylmällä talvella sekä öljyn maailmanmarkkinahinnan laskulla.

Vuoden 2004 alusta tuottajahinnat ovat lähes kaksinkertaistuneet energiakaivannaisten tuotannossa ja jalostuksessa. Sen sijaan tehdasteollisuuden tuottajahinnat ovat nousseet varovaisemmin, noin 50 % vuoden 2004 alusta. Maaliskuussa tehdasteollisuuden tuottajahinnat nousivat 11 % edellisvuotisesta. Nopeimmin tuottajahinnat ovat kolmivuotiskaudella nousseet öljyn ja kivihiilen jalostuksessa ja hitaimmin taas tekstiili-, nahka- sekä elintarviketeollisuudessa.

(Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus:
Toimittaja Timo Harell. bofit@bof.fi)

Idänkaupan Vientipalvelut 5.2007. Sisältö.
Acrobat versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.