Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

21.5.2007

Jälleenvienti vääristää Suomen
Venäjän-viennin tulosta

Jälleenviennin osuus Suomen koko Venäjän-viennissä on kasvanut 2000-luvulla ja viime vuosina jo neljännes itäviennistämme on koostunut tuotteista, joita ei ole valmistettu tai edes prosessoitu Suomessa, toteavat Suomen Pankin BOFIT-tutkimuslaitoksen ekonomistit Simon Erik Ollus ja Heli Simola tuoreessa Finnish re-exports to Russia -julkaisussaan.

Jälleenvienti johtuu osittain Suomen logistisesti edullisesta sijainnista ja kilpailukykyisistä logistiikkapalveluista. Peruste on tältä osin sama kuin Suomen kautta perinteisesti kulkeneella Venäjän transitoliikenteellä.

Muita syitä jälleenviennille ovat Venäjän tarjoamat laajat markkinat trading-yrityksille, suomalaisten yritysten hyvä Venäjän markkinoiden tuntemus, monikansallisten yritysten siirtohinnoittelu sekä valitettavasti myös kaksoislaskutusta hyödyntävä harmaa kauppa.

Taloudellisesti jälleenviennin merkitys Suomelle on vähäinen, tutkijat toteavat. Koska vientituotteita ei ole valmistettu Suomessa, niiden työllisyysvaikutus on selvästi pienempi varsinaiseen vientiin verrattuna. Jälleenviennin tulovaikutus ohjautuukin lähinnä kuljetus- ja huolinta-alan yrityksille.

Toisaalta jälleenvienti aiheuttaa ongelman, koska se tuo Venäjän vientitilastoomme ilmaa, mikä taas hankaloittaa todellisen vientimenestyksen seurantaa.

Kun jälleenvientituotteiden vaikutus pudistetaan Suomen Venäjän-viennistä selviää, että Suomen markkinaosuus Venäjällä on ollut lievässä laskussa koko kuluvan vuosikymmenen ajan. Nyt jälleenviennin kehitystä on vaikea ennakoida, sillä jälleenvienti reagoi hyvin nopeasti ja joustavasti liiketoimintaympäristön muutoksiin. Viime vuonna tapahtunut Venäjän-viennin kasvuvauhdin tuntuva hidastuminen johtui paljolti matkapuhelimien jälleenviennin hiipumisesta vaihtoehtoisten kuljetusreittien vahvistaessa asemiaan.

Idänkaupan Vientipalvelut 5.2007. Sisältö.
Acrobat versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.