Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

21.5.2007

Finpro näkee Liettuan
markkinakehityksen suotuisana

Maailmanpankin raportin mukaan yritystoiminnan harjoittaminen Liettuassa on lähes yhtä helppoa kuin Suomessa ja helpompaa kuin Virossa tai Latviassa. Pankin 175 maata käsittäneessäa Liettua sijoittuu vertailussa sijalle 16 eli vain kaksi sijaa Suomen jälkeen. Ero esimerkiksi Venäjään on suuri, sillä itänaapurimme joutuu tyytymään sija kuuluun 96.

Liettuan tekee kiinnostavaksi myös maan toimivat liike- ja logistiikkayhteydet Valko-Venäjälle, Kaliningradiin ja Ukrainaan. Finpro järjestääkin kesäkuun puolivälissä Vilnassa Projects andTheir Finance in Lithuania, Belarus and Kaliningrad -seminaarin.

Suomalaisia yrityksiä on etabloitunut Liettuaan vajaat 190. Suomalainen paikallinen yritysrintama on kuitenkin tällä hetkellä kapeampi kuin tanskalaisten, ruotsalaisten, saksalaisten tai venäläisten.

Liettua tarjoaa suomalaisyrityksille hyviä jatkonäkymiä. Sen talouskasvu sijoittuu Keski- ja Itä-Euroopan maiden kärkipäähän yli seitsemän prosentin vuosivauhdillaan. Myös EU-rahoitus nopeuttaa maan talouskehitystä.

Uuden ohjelmakauden rahoitusallokaatio vuosille 2007-2013 on yhteensä 6,67 miljardia euroa, eli kahdeksankertainen verrattuna edelliseen kauteen 2004-2006. Finpron mukaan tärkeitä hankkeita on luvassa muun muassa energia, ympäristö-, liikenne- ja terveyssektoreille.

Suomalaisilla vankka asema
rakennus- ja kiinteistömarkkinoilla

Rakentaminen kasvaa Liettuassa tällä hetkellä 10 prosentin vuosivauhdilla eli bruttokansantuotetta nopeammin. Alan suomalaisyrityksistä YIT:llä, Lemminkäisellä, Parocilla, Maxitilla ja Ruukilla on jo vahva markkina-asema.

Lisäksi Liettuaan on tullut menestyksekkäästi joukko pienempiä rakennusalan yrityksiä.
Viime vuonna valmistui uusia asuinhuoneistoja 7 300 ja kysyntää löytyisi vielä huomattavasti laajemmalle tuotannolle. Jatkoa ajatellen tärkeätä on se. että ykityisomisteiset rakennukset hyväksyttiin uudella ohjelmakaudella ensimmäistä kertaa EU-tukien piiriin, mikä merkitsee lähtölaukausta neuvostoaikaisten betonilähiöiden kunnostamiselle. Näissä lähiöissä sijaitsee yli 60 prosenttia koko asuntokannasta.

Liettuan nopeasti kasvava vähittäiskauppa kiihdyttää puolestaan toimitilarakentamista. Kaupan volyymin kasvu edellyttää supermarkettien, kauppakeskusten, varastojen ja varsinaisten logistiikkakeskusten rakentamista. Myös ajanmukaisista toimistotiloista on maassa kova puute.

Vaikka pääkaupunki Vilna on tärkein kaupallinen keskus, aktiviteettia ohjautuu enenevästi maakuntiin, missä suuria kauppakeskuksia ei vielä ole ehditty rakentaa.

Samoin logistiselta sijainniltaan edulliset kaupungit, kuten Kaunas, Panevezys ja Elektrinai hyötyvät kasvavista investoinneista.

Rakennustoiminta ja kiinteistömarkkinoiden hyvä tuotto houkuttelee Liettuaan myös ulkomaisia sijoittajia ja kiinteistöliiketoiminnan ammattilaisia. Suomesta peliin mukaan ovat lähteneet jo Evli, Citycon, Ovenia ja YIT Building Systems.

Suomalaisyritykset ovat tehneet tuntuvampia panostuksia myös energia- ja ympäristöalalla. Yrityksiämme on osallistunut sähkö- ja kaukolämpöverkkojen sekä voimaloiden kattiloiden uusimiseen. Myös jätteenkäsittelyssä suomalaiselle osaamiselle on ollut kysyntää.

Idänkaupan Vientipalvelut 5.2007. Sisältö.
Acrobat versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.