Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
18.5.2006

Venäjän valuuttavarannonvoimakas kasvu jatkui

Keskuspankin valuuttavaranto lisääntyi 226 miljardiin dollariin toukokuun alussa oltuaan tämän vuoden alussa 182 miljardia dollaria. Vuoden 2005 alussa varanto oli 125 miljardia dollaria.

Varannon kasvua on ennen muuta ylläpitänyt vaihtotaseen ylijäämän säilyminen suurena sekä se. että pääoman nettoulosvirtaus on lisääntynyt kohtalaisen vähän. Toisaalta valuuttavarannon kasvu heijastaa keskuspankin myös tänä vuonna jatkuneita valuuttamarkkinainterventioita ruplan nimelliskurssin nousun hillitsemiseksi. Varanto vastaa tuonnin nopeasta kasvusta huolimatta noin 16 kuukauden tavara- ja palvelutuontia.

(Lähde: Suomen Pankki. BOFITViikkokatsaus:
Toimittaja Timo Harell. bofit@bof.fi)

Idänkaupan Vientipalvelut 5.2006 (html) - SISÄLTÖ
Avaa Acrobat-versio

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.