Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
18.5.2006

Virolaiset ovat herkkiäkokeilemaan uusia tuotteita

Viron kuluttajailmastoa tutkineen TNS Emorin mukaan virolaisten asenteet ja arvot poikkeavat tietyissä asioissa läntisessä Euroopassa vallitsevasta tilanteesta. Kansainvälisellä RISC-menetelmällä tehtyjen asennemittausten perusteella virolaiset ovat suhteellisen avoimia uusille asioilla ja halukkaita omaksumaan innovaatioita ja uutuustuotteita.

Toisaalta taas virolaiset ovat länsi-eurooppalaisiin kuluttajiin verrattuna yksilöllisempiä ja itsekeskeisempiä sekä tiukemmin omaan elämänpiiriinsä kiinnittyneitä.

Virolaisten keskuudessa on vallalla myös vahva optimismi. Alkuvuonna tehdyn tutkimuksen mukaan virolaisista 40 prosenttia odotti taloudellisen tilanteensa paranevan seuraavan vuoden aikana, kun ainoastaan 10 prosenttia tuhannesta haastatellusta epäili henkilökohtaisen taloutensa heikentyvän.

TNS Emorin mukaan virolaisia huolettaa suhteellisen vähän maailmantilanne erilaisine uhkineen. Asenteet ovat selvästi kotimaakeskeisempiä. Tämä näkyy myös siinä, että virolaisista vain 23 prosenttia on valmis omaksumaan vieraiden kulttuurien tapoja. Läntisessä Euroopassa tähän on valmis joko kolmas kansalainen. Kotimaakeskeiset asenteet selittävät osaltaan miksi Virosta selvästi harvempi kuin Latviasta ja Liettuasta on siirtynyt ulkomaille töihin.

Idänkaupan Vientipalvelut 5.2006 (html) - SISÄLTÖ
Avaa Acrobat-versio

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.