Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
18.5.2006

Ulkomaiset yhtiöt ovat tyytyväisiä Puolan investointeihinsa

Miksi Puola? Tätä kysyi KPMG, joka julkisti huhtikuussa saman nimisen investointiraporttinsa. Konsulttiyhtiö kysyi 32 suuria Puolan-investointeja tehneen ulkomaisen yhtiön johdolta niiden käsityksiä investointien kannattavuudesta ja halukkuudesta jatkoinvestointeihin.

KPMG:n raportin mukaan 75 prosenttia suursijoittajista oli tyytyväisiä investointiensa tuloksiin ja 10 prosenttia piti niitä erittäin onnnistuneina. Koko joukosta vain 10 prosenttia luonnehti investointien tuloksia huonoiksi tai erittäin huonoiksi.

Haastattelututkimuksesta selvisi myös, että investointeja tehneistä ulkomaisista yhtiöistä 80 prosenttia aikoo tehdä jatkoinvestointeja Puolassa. Osa yhtiöistä aikoo investoida jo tänä vuonna, mutta enemmistö harkitsee sijoitustoimiaan pitemmällä aikavälillä. Yksikään tutkimuskohteena olleista yhtiöistä ei aikonut vähentää läsnäoloaan Puolassa.

Haastatteluaineiston perusteella konsulttiyhtiö nimeää kolme avaintekijää, jotka ovat ratkaisseet ulkomaisten yhtiöiden Puolaan tulemisen. Ne ovat työvoimakustannukset, maan maantieteellinen sijainti sekä paikallisten markkinoiden koko.

Lisäksi vastaajat nostivat esiin puolalaisen työvoiman pätevyyden. Tämä laatunäkökohta nousi vahvasti esiin myös, kun yhtiöiden johdolta kysyttiin avoimella kysymyksellä yllättävintä kokemusta Puolaan etabloiduttaessa. Ulkomaisten yhtiöiden mielestä yllättävintä Puolassa oli työntekijöiden korkea ammattitaito sekä hyvä työkulttuuri.

Idänkaupan Vientipalvelut 5.2006 (html) - SISÄLTÖ
Avaa Acrobat-versio

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.