Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
18.5.2006

Venäjän johto tarttui kovin ottein tullin toimintaan

Venäjän johto on tarttunut kovalla kädellä Venäjän tullin toimintaan. Ensimmäisenä askeleena oli tullin siirtäminen talousministeriön alaisuudesta koko hallituksen ja presidentin valvontaan. Seuraavaksi vaihdettiin tullihallinnon pääjohtaja sekä erotettiin useita tullin johtavia virkamiehiä.

Tulossa olevista uudelleenjärjestelyistä saatiin vihiä jo, kun presidentti Vladimir Putin joka vuotisessa kansakunnan tilaa käsittelevässä puheessaan toukokuun 10. päivä nosti esille julkiselle sektorille pesiytyneen korruption ja arvosteli tässä yhteydessä erityisesti tullihallinnon toimintaa. Samalla hän vaati nopeasti konkreettisia toimia.

Näitä toimia tulikin viikon sisällä. Parin päivän sisällä tehtävästään vapautettiin tullihallinnon pääjohtaja ja kaksi apulaisjohtajaa. Lisäksi pidätettiin suoranaisten laittomuuksien takia joukko alemman tason johtohenkilöitä. Tullihallinnon uudeksi pääjohtajaksi nimitettiin samantien Andrei Beljaninov.

Venäjän johdon tavoitteena on saada tullilaitos toimimaan kansainvälisten käytäntöjen ja normien mukaisesti. Ensimmäisenä tavoitteena on poistaa tullin piiristä lahjonta ja vallan väärinkäyttö.

Tullilaitoksen ongelmiin tarttuminen onkin Venäjälle suuren luokan kysymys. Tullimaksut tuottavat noin 40 prosenttia liittovaltion budjetin tuloista. Korruption, kuten kaksoislaskutuksen kitkemisellä, tämä osuus voisi olla vielä tuntuvasti suurempi.

Venäjän hallitus on jo muutaman vuoden ajan pyrkinyt kehittämään tullin toimintaa. Vuonna 2003 Venäjällä astui voimaan uusi tullilaki, joka sinällään sisälsi paljon parannuksia. Parannusta pyrittiin saamaan aikaiseksi myös sillä, että tulli alistettiin talousministeriön alaisuuteen kunnes tämäkin järjestely nyt purettiin. Tulli on myös kokeillut erilaisia sähköisiä, “Vihreän linjan” tullausmenetelmiä.

Tullitoiminnan kehittäminen
tulee kalliiksi

Tullitoiminnan kehittäminen on kuitenkin Venäjälle myös taloudellinen kysymys. Vaikka tulli kerää lähes puolet valtion tuloista ei sen omia taloudellisia voimavaroja ole paljoakaan voitu tai haluttu vahvistaa. Talousministeriön laskelmien mukaan tullilaitoksen perusteellinen kehittäminen tulisi maksamaan yli kolme miljardia dollaria. Tähän summaan sisältyvät muun muassa modernisoinnin vaatimat infrastruktuuri-investoinnit sekä tullin henkilöstön työolojen parantaminen ja palkkauksen tarkistaminen. Juuri tullin henkilöstön kehno ansiotaso tiedostetaan lahjonnan perimmäiseksi syyksi.

Syyt tullin uudelleen organisoinnin äkkinäisyyteen ovat vielä arvailujen varassa. Nyt kieltämättä tehtiin se, mitä olisi jo aikaisemmin pitänyt tehdä, mutta uudistuksen ajoituksen joutuu pakostakin yhdistämään Venäjän loppusuoralla oleviin WTO-jäsenyysneuvotteluihin.

Idänkaupan Vientipalvelut 5.2006 (html) - SISÄLTÖ
Avaa Acrobat-versio

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.