Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

29.4.2010

Selvitysmies Luoteis-Venäjän arktisen alueen hankkeisiin

Työ- ja elinkeinoministeriö on kutsunut Oulun läänin entisen maaherran Eino Siuruaisen Luoteis-Venäjän arktisen alueen erityisasiantuntijaksi. Siuruaisen tulee kartoittaa arktisen alueen investointihankkeet, niiden aikataulut ja tarvittavat kansalliset toimet, jotta suomalainen elinkeinoelämä voisi hyödyntää hankkeiden antamia mahdollisuuksia täysipainoisesti. Siuruainen laatii työnsä tuloksista kirjallisen raportin ministeriön käyttöön vuoden loppuun mennessä.

Venäjä valmistelee Suomen arktisilla lähialueillaan useita suurinvestointeja, jotka tarjoavat myös suomalaiselle osaamiselle ja yritystoiminnalle huomattavia mahdollisuuksia. Hankkeiden oikea-aikainen ja täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää tarkkaa tietoa niiden sisällöistä ja aikatauluista.

Tiedon saanti vaatii laajaa alueellista asiantuntemusta ja tiivistä yhteydenpitoa Luoteis-Venäjän alueen hallintoon ja muihin toimijoihin. Siuruaisen toimeksianto edellyttää myös aktiivista yhteistyötä ja tiedon välittämistä suomalaisen hallinnon ja elinkeinoelämän välillä.

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-