Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

29.4.2010

Venäjä laati tullipoliittiset linjaukset

Venäjän hallituksen maaliskuussa hyväksymät tullipoliittiset peruslinjaukset on seuraaville kolmelle vuodelle on julkaistu. Tullipoliittisten linausten uudistamisen teki ajankohtaiseksi Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin tulliliitto, joka aloitti toimintansa vuoden alussa.

Tullitarkastukset poistetaan Venäjän ja Valko-Venäjän väliseltä rajalta heinäkuun alussa. Venäjän ja Kazakstanin rajalta tarkastukset poistuvat heinäkuun alussa 2011. Kolmen maan pääministerit allekirjoittavat tulliliiton toimintaa koskevat sopimukset 21.5.2010, johon mennessä käytännöistä on on sovittava. Yksi suurimmista avoimista kysymyksistä on Valko-Venäjälle vietävän venäläisen öljyn tullikohtelu.

Tullipoliittisista linjauksista käy selkeästi ilmi tavoite suojella kotimaista tuotantoa. Linjausten mukaan tullipolitiikalla on yhdessä teollisuuspolitiikan kanssa yhä tärkeämpi rooli Venäjän talouden modernisoinnissa. Valikoivalla tullipolitiikalla pyritään mm. helpottamaan huipputeknologian tuotannon syntymistä tai sen siirtymistä Venäjälle. Tällaista tuotantoa suojellaan aluksi tuontitullein, sen tarvitsemilta tuotantopanoksilta ei peritä tuontitulleja ja sen kohdalla tullauskäytäntöjä yksinkertaistetaan.

Tullipoliittisten linjausten mukaan Venäjä suojaa tullein erityisesti tuotteita, joilla on tulevaisuudessa mahdollisuuksia tulla kilpailukykyisiksi. Myös jo kilpailukykyistä tuotantoa suojataan tarpeen mukaan markkinatilanteen pitämiseksi ennallaan. Vähiten suojataan kilpailukyvytöntä tuotantoa, jonka osalta tuontitulleilla on lähinnä valtiontaloudellista merkitystä.

Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus: Seija Lainela

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-