Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

29.4.2010

Venäjälle tehdyt ulkomaiset sijoitukset puolittuivat 2009

Venäjä sai viime vuonna suoria ulkomaisia sijoituksia 39 miljardin dollarin arvosta, kun vuonna 2008 suoria sijoituksia tuli 76 miljardin dollarin arvosta. Venäjä itse teki suoria sijoituksia ulkomaille viime vuonna 46 miljardin dollarin arvosta. UNCTAD:in mukaan suorien sijoitusten virrat supistuivat viime vuonna maailmanlaajuisesti lähes 40 %.

Venäjälle suuntautuneiden suorien sijoitusten virta suhteutettuna bkt:hen oli viime vuonna 3 %, eli kansainvälisesti keskimääräinen. Se oli hieman enemmän kuin kehittyneissä talouksissa keskimäärin, mutta vähemmän kuin kehittyvissä talouksissa.

Venäjän tilastokeskus Rossat kokoaa ulkomaisten suorien sijoitusten tilastoa eri periaattein kuin keskuspankki, mutta myös Rosstatin tilastot osoittavat suorien sijoitusten virran venäjälle pienentyneen viime vuonna huomattavasti.

Rosstatin mukaan viime vuonna tehtiin eniten suoria sijoituksia teollisuuteen, eli 25 % sijoituksista. Kauppa sai 22 % , kaivosteollisuus (ml. öljynporaus) 20 % ja kiinteistöala 17 % sijoituksista. Sekä teollisuuden että kaupan osuudet ovat olleet kasvussa, kaivostoiminnan ja kiinteistöalan osuudet sen sijaan ovat pienentyneet.

Hallitus toivoo suorien sijoitusten elpyvän niin, että seuraavien 2-3 vuoden kuluttua ne ovat jälleen taantumaa edeltäneellä tasolla eli 60-70 miljoonaa dollaria vuodessa. Tärkeä tekijä sijoitusten saamisessa lähivuosina on raakaöljyn hinta.

Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus: Seija Lainela

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-