Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

29.4.2010

Kazakstan elpyy öljyllä ja uraanilla

Kazakstanin bruttokansantuote kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä ennakkolaskelmien mukaan 6,7 prosenttia. Paikallinen tilastovirasto julkistaa virallisen luvun vasta toukokuun puolella.

Kazakstanin talousministeriö on hyvästä alkuvuodesta huolimatta vielä varavoinen koko vuotta koskevissa arvioissaan. Ministeriö pitää edelleen voimassa maltillista ennustettaan, jonka mukaan maan talous kasvaisi tänä vuonna kaksi prosenttia. Tämän kasvutahdin perusoletuksena on, että raakaöljyn vientihinta on keskimäärin 60-65 dollaria barrelilta.

Aasian kehityspankki ADB on tässä vaiheessa hieman talousministeriötä optimistisempi. Pankki ennustaa Kazakstanin talouden kasvavan tänä vuonna 2,5 prosenttia ja ensi jo 3,5 prosenttia.

Tammi-maaliskuussa kasvua tapahtui lähes kaikilla tuotantoaloilla. Teollisuustuotanto kasvoi 11,5 prosenttia, liikenne 5,2 prosenttia, viestintäsektori 4,5 ja kauppa 11,5 prosenttia. Maataloudessa kasvu oli 2,4 prosenttia, mutta ministeriö piti tätäkin hyvänä saavutuksena.

Kazakstanin koko teollisuuden tuotannon arvo nousi 2 700 miljardiin tengeen eli noin 13,8 miljardiin euroon.

Uraani ja raaka-öljy
nousukärjessä

Kazakstanissa on saatu erityiseen nousuun raakaöljyn ja uraanin tuotanto. Koko öljyalan kvartaalitietoja ei ole vielä käytettävissä, mutta ainakin maan johtava öljy-yhtiö, valtiollinen KazMunaiGas ilmoittaa lisänneensä tuotantoa 19,8 prosenttia tammi-maaliskuussa.

Uraania Kazakstan tuotti alkuvuonna 4 060 tonnia, mikä ylitti edellisvuotisen 63 prosenttia. Kazakstan nousi viime vuonna maailman suurimmaksi uraanintuottajaksi ja sen osuus maailmanmarkkinoista kasvoi 28 prosenttiin.

Teollisuuden elpymisen myötä myös Kazakstanin työllisyystilanne parani hieman alkukuukausina. Maaliskuun lopussa työttömyysaste oli 6,1 prosenttia oltuaan vuoden alussa 6,3 prosenttia.

Öljyriippuvuudesta
varoituksen sana

Aasien kehityspankin mielestä Kazakstanin talous on lähtenyt elpymään, mutta varoittaa samalla maan öljyriippuvuudesta. Tämän takia taloutta on voimallisesti monipuolistettava ja hallituksen pitää tiukastasi valvoa käynnistämänsä kansallisen teollis-innovatiivisen ohjelman toteutumista. Hallituksen on myös pidettävä edelleen pankkisektoria tiukassa valvonnassaan.
Pankkisektori onkin jo normalisoitumassa ja jäljellä on enää kolmen suurpankin velkojen uudelleenjärjestelyn loppuun saattaminen. Keskuspankin mukaan kazakstanilaisten pankkien ulkomainen on saatu puristettua jo 28 miljardiin dollariin.

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-