Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

29.4.2010

Venäjän talous alkuvuonna selvään nousuun

Venäjän kokonaistalous pääsi odotusten mukaan selvään kasvuun ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Talousministeriön vastajulkistaman tiedon mukaan maan bruttokansantuote kasvoi maaliskuussa vuositasolla 4,9 prosenttia ja koko tammi-maaliskuun jaksolla 4,5 prosenttia. Muutos vuoden 2008 viimeiseen kvartaaliin verrattuna ei kuitenkaan muodostunut merkittäväksi, sillä hieman aiemmin miniteriö arvioi kasvun jäävän 0,6 prosenttiin.

Talousministeri Elvira Nabiullinan mukaan alkuvuoden talouskasvu kertoo talouden elpymisestä, mutta on ennenaikaista puhua sen vakautumisesta. Esimerkiksi investointi-ilmapiiri on vielä epävarmassa tilassa eikä liioin kulutuskysyntä ole kunnolla virinnyt.

Hallituksen koko vuotta 2010 koskeva kasvuennuste on tällä hetkellä 3,5 prosenttia, mutta se tullaan lähiaikoina päivittämään. Joka tapauksessa finanssiministeri Alexei Kudrin esitti jokin aika sitten omana kantanaan, että Venäjä pystyy tätä parempaan ja pääsee ainakin neljän prosentin kasvuun.

Tämäkin tavoite on kuitenkin haasteellinen, sillä talousministeriön laskelmien perusteella talouden kasvu-uralla pysyminen ja samaan aikaan tapahtuva modernisointi vaatisivat investointitasoa, joka vastaisi noin 30 prosenttia vuotuisesta bruttokansantuotteesta.
Aikanakin kotimaisten investointien investointien elpymisestä voi odottaa, sillä pääomapako maasta ei selvästi hidastunut. Finanssiministeriö ennakoi nykyisen kehityssuunnan jatkuessa, että Venäjän kansanvälisen pääomasiirrot voisivat saavuttaa tasapainotilan vuoden loppuun mennessä.

Myös Venäjän teollisuus on elpymässä pitkään jatkuneesta alamäestään. Teollisuuden tuotanto kasvoi tammi-maaliskuussa vuositasolla 5,7 prosenttia perinteisten avainalojensa vetämänä. Tämä näkyi välittömästi myös viennissä, jonka arvo nousi kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 91,3 miljardiin dollariin. Maaliskuussa viennin arvo oli 32,8 miljardia dollaria, mikä ylitti edellisvuotisen peräti 58,1 prosenttia. Helmikuuhunkin verrattuna vienti lisääntyi 7,3 prosenttia.

Myös tuonti lisääntyi tammi-maaliskuussa tuntuvasti. Tuonnin arvo oli 45,3 miljardia dollaria. Maaliskuussa tuonti oli 18,5 miljardia, joten se ylitti vuoden takaisen tuloksen 27,7 prosenttia ja helmikuun tason 19,9 prosenttia.

Venäjän vähittäiskaupan myynti vastasi maaliskuussa edellisen kuukauden tasoa, mutta se kasvoi kuitenkin 2,9 prosenttia vuoden 2009 maaliskuuhun verrattuna. Koko tammi-maaliskuun jaksolla myynti lisääntyi vuositasolla 1,3 prosenttia.

Kuluttajien ostovoima ei ole vielä korjaantunut tarpeeksi synnyttääkseen uutta kysyntää. Tammi-maaliskuussa venäläisten keskiansiot kohosivat reaalisesti 2,5 prosenttia vuoden 2009 viimeiseen kvartaaliin verrattuna. Maalikuussa keskiansiot kausitasoitettuna jopa laskivat helmikuuhun nähden. Vuositasolla maaliskuun reaalitulot kuitenkin paranivat 4,2 prosenttia.

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-