Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

15.4.2008

Kiinteissä investoinneissa ei
suuri muutoksia Venäjällä

Rosstatin mukaan Venäjällä tehtiin vuonna 2007 kiinteistä investointeja 6 600 miljardin ruplan eli noin 190 miljardin euron arvosta, mikä oli 21 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Investointien osuus bkt:sta eli investointiaste nousi 20 prosenttiin.

Runsas kolmannes investoinneista kului koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden hankintaan. Tuontituotteiden osuus koneinvestoinneista supistui hieman noin 17 prosenttiin.

Lisääntyneet öljytulot ja vaalien alla korotetut budjettimenot nostivat valtion osuutta kiinteistä investoinneista hieman. Sitä vastoin ulkomaisten sijoittajien osuus kiinteistä investoinneista supistui.

Investointien toimialajakaumassa ei tapahtunut juuri muutoksia vuotta aiempaan verrattuna. Kaivannaisteollisuuden osuus investoinneista (pl. pienyritykset) oli 17 % ja jalostusteollisuuden 16 %. Jalostusteollisuudessa investointien kasvu oli nopeinta kuljetusvälineiden valmistuksessa, lähes 40 %.

Sähkösektorin uudistus näkyy, sillä viime vuonna kiinteät investoinnit sähkön tuotantoon lisääntyivät yli 50 %. Liikennesektorille suuntautui edelleen neljännes investoinneista. Putkikuljetuksiin tehtiin kuitenkin viime vuonna vähemmän investointeja kuin vuotta aiemmin.

Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus:
Toimittaja Seija Lainela. bofit@bof.fi)

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2008. Sisältö.

pdf-versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.