Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

15.4.2008

Pankkikriisi tuskin uhkaa Baltian maita

Viron, Latvian ja Liettuan ajoittain jopa kaksinumeroinen talouskasvu on jo ohittanut lakipisteensä ja jatkuu nyt oleellisesti hitaampana. Kasvua Baltiassa on vetänyt kiihkeä kotimainen kulutuskysyntä, joka on suurelta osin perustunut velanottoon. Paikallisia pankkeja on jo pitempään kehotettu kiristämään lainahanojaan, mutta vasta nyt ne ovat reagoineet tilanteeseen.

Talouden käänne on näkynyt nopeimmin asuntomarkkinoilla. Pitkään nousussa ollut hintakehitys on pysähtynyt ja kääntynyt nopeasti laskuun. Hintojen halventuminen ei kuitenkaan ole kyennyt elvyttämään asuntokauppaa ja myymättömien asuntojen kanta kasvaa kaiken aikaa.

Pankkikriisiä ei Baltian maissa kuitenkaan pelätä. Lontoolaisen itäisen Euroopan pankkitilannetta selvitelleen Capital Economics -toimiston mukaan asuntokuplan puhkeaminen on pankeille Baltiassa pienempi uhka kuin mitä se on muissa itäisen Euroopan maissa.

Capital Economics perustelee kantaansa sillä, että Baltian maissa suhteellinen velkaantumisaste on edelleen alhainen yleiseurooppalaiseen tasoon nähden. Esimerkiksi Virossa maan koko velkataakka on vain 90 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun sama osuus Britanniassa on 150 prosenttia.

Lontoolaisten analyytikkojen mukaan myös Baltian maiden pankkisektorin luonne on poikkeava. Virossa, Latviassa ja Liettuassa pankkisektoria hallitsevat ulkomaiset pankkiyritykset, joiden emoyhtiöt ovat kyllin vakavaraisia hallitsemaan Baltian paikallispankkiensa mahdolliset rahoituskriisit.

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2008. Sisältö.

pdf-versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.