Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

18.4.2007

Sitran Leningradin teollisuuskylähanke etenee rakennusvaiheeseen

den Leningradin lääniin tulevan teollisuuskylän rakennustyöt aloitetaan tänä vuonna. Teollisuuskylä perustetaan noin 20 hehtaarin tontille. Suunnilleen 80 000 neliömetriä käsittävän teollisuuskiinteistön on määrä valmistua keväällä 2008.

Sitra, kansainvälinen kiinteistösijoittaja ja rakennusyhtiö aloittivat projektin hyväksyttämis- ja lupaprosessin jo viime vuoden puolella. Lisäksi Sitra neuvottelee investointietuuksista yritysten puolesta Leningradin aluehallinnon kanssa. Se ei kuitenkaan osallistu teollisuuskylän rakentamiseen eikä investointeihin, vaan toimii hankkeessa julkisena vaikuttajana ja koordinoijana.

Sitran Venäjä-ohjelmaan osallistuvasta noin 80 pk-yrityksestä jo noin 20 on kiinnostunut teollisuuskylään sijoittumisesta. Halukkaat edustavat pääosin koneiden ja laitteiden valmistustoimintaa.

Teollisuuskyläkonseptin mukaan yritykset ostavat kiinteistö- ja huoltopalvelut kiinteistöyhtiöltä ja keskittyvät omaan tuotannolliseen toimintaansa. Hallintorakennukseen sijoittuvat palveluyrittäjät tarjoavat suomalaisille muun muassa talous- ja henkilöstöhallinnon, lakiasioiden, logistiikan ja työpaikkaterveydenhoidon palveluja sekä catering-, pankki- ja vakuutuspalveluja.

Jos nyt toteutettavan teollisuuskylän malli osoittautuu toimivaksi, voidaan vastaavia kyliä rakentaa myös muualle Venäjällä, Sitrasta todetaan.

Sitra on antanut Venäjä-ohjelmansa puitteissa suomalaisille pk-yrityksille apua toiminnan aloittamiseen Venäjällä. Pk-ryhmän yrityksille on tarjottu alkuselvityksiä ja konsulttipalveluja, juridista neuvontaa sekä koulutusta.

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2007. Sisältö.
Acrobat versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.