Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

18.4.2007

Suomalaisten portfoliosijoitukset Venäjälle kasvavat

Suomen Pankin maksutasetietojen mukaan suomalaisten Venäjälle tekemien suorien sijoitusten kanta oli vuoden 2006 lopussa 1,3 miljardia euroa ja portfoliosijoitusten 1,8 miljardia euroa. Tilastoinnissa ei rekisteröidä Venäjälle tehdyiksi sijoituksiksi kolmansien maiden kautta tehtyjä suomalaisia sijoituksia.

Suoriksi sijoituksiksi määritellään tytäryrityksen tai tuotantolaitoksen perustaminen sekä yrityskaupat silloin, kun vähintään 10 % yrityksen määräysvallasta siirtyy suomalaisomistajalle.

Suorien sijoitusten kanta kasvoi viime vuonna 220 miljoonalla eurolla lähinnä sijoituskohteiden arvonnousun johdosta. Uusien sijoitusten nettovirta jäi vaatimattomaksi, koska Nordean myymä 400 miljoonan euron osuus Moscow International Bankista pienensi virtaa.

Portfoliosijoituksiksi määritellään finanssisijoitukset, joissa määräysvalta jää alle 10 %:iin. Nämä sijoitukset ovat puhtaasti tuottoa hakevia.

Porfoliosijoitusten kanta kasvoi yli 50 % edellisestä vuodesta ja ylitti suorien sijoitusten kannan.

(Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus:
Toimittaja Timo Harell. bofit@bof.fi)

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2007. Sisältö.
Acrobat versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.