Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

18.4.2007

Puolassa 36 miljardia euroa julkisiin investointeihin

Puolassa alueellisen kehityksen ministeriö on saanut valmiiksi suunnitelman infrastruktuuri- ja ympäristöinvestointien toteuttamisesta vuosina 2007-2013. Ministeriön käytettävissä on 36 miljoonaa euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 28 miljoonaa euroa.

Hankkeita koordinoi alueellisen kehityksen ministeriö ja varoja myönnetään kuudelle eri ministeriölle. Ministeriön laatima suunnitelma sisältää yksityiskohtaiset määräykset rahojen kohdentamisesta ja käytöstä.

Puls Biznesu -lehden kokoamien tietojen mukaan eniten rahoitusta, 19 miljardia euroa saa liikenneministeriö. Sen työkohteita ovat 600 kilometrin mittaisten moottoritieyhteyksien rakentaminen sekä 2 240 kilometrin pikatieyhteyksien tekeminen. Lisäksi varoja käytetään rautateiden ja lentokenttien nykyaikaistamiseen.

Ympäristöministeriö saa käyttöönsä neljä miljardia euroa. Sen työkohteita ovat viemäriverkoston kunnostaminen, jätehuollon parantaminen sekä kierrätysjärjestelmien luominen.

Talousministeriön käyttövara on 1,7 miljardia euroa. Rahat käytettään Puolan energiajärjestelmän sovittamiseen EU-määräysten mukaiseksi sekä maan energiahuollon turvaamiseen.

Tiedeministeriölle on tiedossa 500 miljoonaa euroa käytettäväksi tieteellisten tutkimuslaitosten perusinfrastruktuurien kehittämiseen. Kulttuuriministeriö saa puolestaan 490 miljoonaa euroa, mikä käytetään vanhojen arvorakennusten entisöintiin ja museoiden perustamiseen.

Vähiten kehitysvaroja menee terveysministeriölle. Se saa 350 miljoonaa euroa käytettäväksi yhteen ainoaan hankkeeseen, maan hätätilavalmiuksien parantamiseen.

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2007. Sisältö.
Acrobat versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.